Skręcenie kostki, odszkodowanie za mały uszczerbek na zdrowiu

skręcenie kostki odszkodowanie po wypadku

Nie wszystkie urazy doznane podczas wypadku są poważne. Wiele z nich jest niewielka, ale za to dokuczliwa. Przez jakiś czas uniemożliwiają także prawidłowe funkcjonowanie. Do takich urazów zalicza się także skręcenie kostki. Czy odszkodowanie jest możliwe w takim przypadku?

Skręcenie kostki jest następstwem nie tylko wypadków komunikacyjnych, ale także zwykłych wypadków dnia codziennego. Do skręcenia kostki może dojść podczas poślizgnięcia na oblodzonym chodniku lub nawet zwykłego potknięcia. W zależności od sytuacji, w jakiej skręcono staw, poszkodowanemu należy się szeroki katalog roszczeń. Ważny jest również rodzaj polisy, z której będziemy dochodzić stosownych świadczeń.

Podstawy naliczania wysokości odszkodowania

Podstawą do naliczenia odszkodowania po wypadku lub zadośćuczynienia stanowi wysokość uszczerbku na zdrowiu. Ów uszczerbek ustalany jest przez lekarza orzecznika na podstawie tabele norm oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto wskazać, że każdy zakład ubezpieczeń ma swoje tabele trwałego uszczerbku na zdrowiu. Różnią się one także w zależności od rodzaju ubezpieczenia — OC czy NNW.

Lekarz orzecznik ustalający uszczerbek na zdrowiu porusza się w tak zwanych widełkach. Oznacza to, że konkretne skręcenie może być różnie ocenione w zależności od tego, jak było poważne. Orzecznik ocenia różnorodne czynniki mające wpływ na zakres urazu:

  • zakres zniekształceń,
  • ograniczenia ruchomości,
  • zaburzenia statyczno-dynamiczne,
  • zesztywnienia stawu.

Jaki uszczerbek za skręconą nogę?

Jak wspomniano wyżej, skręcenie kostki może być ocenione bardzo różnie. Uszkodzenia stawu goleniowo- skokowego i skokowo-piętowego w zależności od zniekształceń, zaburzenia ruchomości, blizn może wynosić od 1% do 5%.

Zgłoszenie szkody – niezbędne dokumenty

Należy pamiętać, że przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń powinniśmy zadbać o dokumenty potwierdzające nasz udział w wypadku jako osoby poszkodowanej. Może to być:

  • oświadczenie sprawcy zdarzenia,
  • notatka policyjna
  • wyrok sądu.

Podstawą uzyskania zadośćuczynienia za skręconą kostkę jest odpowiednie jego udokumentowanie. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Niezbędne jest więc przedstawienie ubezpieczycielowi odpowiednich dokumentów medycznych, np.:

  • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego,
  • historii choroby z leczenia w poradni ortopedycznej lub chirurgicznej
  • historii rehabilitacji.

Likwidacja szkody – wypłata odszkodowania

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów możemy dokonać zgłoszenia szkody, po którym towarzystwo ubezpieczeń rozpoczyna procedurę likwidacji. Dopiero po jej pomyślnym zakończeniu towarzystwo ubezpieczeń wypłaca należne odszkodowanie.

Praktyka pokazuje, że ubezpieczyciele często zaniżają przyznaną kwotę odszkodowania. Warto więc zwrócić się o pomoc w prowadzeniu sprawy odszkodowawczej do profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi cały proces likwidacji, zweryfikuje decyzje ubezpieczyciela i wywalczy najwyższe możliwe odszkodowanie.

Koniecznie przeczytaj artykuł: ,,Wypadek w pracy odszkodowanie - jakie koszty powinno pokryć?".

Średnia ocena: 4.38

Czytaj także

Odszkodowanie OC za uszczerbek na zdrowiu

Po wypadku każdemu poszkodowanemu należy się odszkodowanie OC. Dzięki niemu może leczyć się w lepszych placówkach i szybciej wrócić do codziennego życia. Na jakiej podstawie wypłacane jest odszkodowanie i jak ustala się uszczerbek na zdrowiu?

Skręcenie kostki odszkodowanie od ZUS i ubezpieczyciela

Jeśli ma miejsce skręcenie kostki odszkodowanie powinno zostać wypłacone osobie poszkodowanej. Główną przyczyną powstania wspomnianego urazu bywa – bieg, skok czy szybki chód po nierównym podłożu, gdy niewłaściwie postawi się stopę. Do urazu dochodzi przy nadmiernym skręceniu stawu na bok.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W razie wystąpienia zdarzenia skutkującego wystąpieniem szkody, takiego jak wypadek komunikacyjny, wypadek w rolnictwie czy wypadek przy pracy, poszkodowany może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie. Jakiego rodzaju świadczenia i w jakiej wysokości mogą nam w związku z powyższym przysługiwać?