Polityka prywatności zgloszenie-szkody.pl

§ I. Przetwarzanie danych osobowych

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych jest Helpfind Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622-276-35-69, Regon 301735830, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405. Administrator danych jest równocześnie operatorem portalu zgloszenie-szkody.pl.

2. W JAKIM CELU PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE?

Twoje dane są przetwarzane przez Helpfind Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w tym celu, aby w sposób prawidłowy wykonać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) mówiący, iż przetwarzanie jest konieczne, aby wykonać umowę albo do podjęcia na żądanie danej osoby czynności jeszcze przed podpisaniem umowy. Art. 6 ust. 1 pkt f RODO umożliwia kontaktowanie się, aby Użytkownikowi przedstawić ofertę. To w jaki sposób ma miejsce kontakt zależy od rodzaju danych kontaktowych, jakie zostaną przez Ciebie udostępnione.

4. JAKIE SĄ DANE KONTAKTOWE DO ADMINISTRATORA DANYCH?

Z Administratorem Twoich danych możesz się skontaktować telefonicznie na numer 616 350 050, tradycyjną drogą pisemną na adres ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub e-mailowo na adres [email protected].

5. JAKIE JEST ŹRÓDŁO I RODZAJ DANYCH?

Gromadzone są tylko dane konieczne do wykonania proponowanych usług. Po czym powierzane są Konsultantowi Call Center, który dzięki temu ma możliwość zaprezentowania bezpłatnej usługi porównaniach ofert.

6. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH?

Twoje dane bezpośrednio trafiają do Administratora. Aby móc zrealizować bezpłatną usługę, za Twoją zgodą, są przekazywane partnerom Administratora, z którymi została zawarta umowa na powierzenie danych osobowych.
Możliwe, że Twoje dane zostaną udostępnione na żądanie podmiotów, które są do tego uprawnione m.in. prokuratura, policja, sąd.
Ponadto dostęp do danych może mieć podmiot realizujący dla Administratora takie usługi jak np.: księgowość, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne.

7. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane będą przetwarzane na czas niezbędny do wykonania Usługi lub rezygnacji z niej, do chwili rozwiązania Umowy lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. Po tym czasie dane przechowuje się tylko do celów wymaganych przez prawo lub w celu zabezpieczenia roszczeń. Dane niezbędne do celów związanych z marketingiem bezpośrednim są przetwarzane do chwili, gdy wycofasz swoją zgodę.

8. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz możesz zażądać ich: usunięcia, sprostowania, ograniczenia lub przenoszenia. Ponadto masz prawo wnieść sprzeciw dot. przetwarzania danych. W każdej chwili możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Możesz także wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Otrzymane od Administratora Twoje dane będą w formacie powszechnym, który daje możliwość odczytu maszynowego. Takie dane masz prawo udostępnić innemu Administratorowi. Wyjątkiem są te dane, które są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

9. CZY OBOWIĄZUJE PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Twoim prawem jest wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowym. W Polsce taką funkcję pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE CZY OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe jednak są konieczne, aby oferowana usługa została należycie wykonana.

§ II. Informacje pozostałe

1. JAKIE SĄ RODZAJE KOMUNIKACJI I PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH KONTAKTU

Mamy prawo do kontaktowania się z Tobą na podstawie wyrażonych przez Ciebie zgód w momencie podania danych. W zależności od rodzaju podanych przez Ciebie danych do kontaktu oraz wyrażonych zgód możemy się kontaktować m.in. w sprawie danej oferty, pozyskaniem opinii, związku z marketingiem produktów czy usług. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w wyniku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody, którą w każdej chwili masz prawo wycofać: ustnie za pomocą infolinii 616 350 050 lub pisemnie - na adres korespondencyjny ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski albo e-mailowo na adres [email protected].

Twoje dane do kontaktu są przetwarzane do momentu, gdy otrzymany od Ciebie informacje o wycofaniu zgody na otrzymywanie wiadomości. Przepisy prawa przewidują sytuacje, w których możemy być zobowiązani do przetwarzania przez określony czas danych.

2. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeśli w niniejszej polityce prywatności zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany, to będą one niezwłocznie publikowane w Serwisie.

3. ZAMÓWIENIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ

W Serwisie są miejsca, w których Użytkownik ma możliwość zamówienia rozmowy telefonicznej oraz wysłania wiadomości. Gromadzone w ten sposób dane kontaktowe są przetwarzanie w celu nawiązania z Tobą kontaktu. Wyrażoną na to zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Zebrane podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Call Center dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, m.in. partnerom, o czym każdorazowo będziesz informowany. Rozmowa może się odbywać nie tylko za pomocą naszej infolinii, ale i także podmiotów realizujących dla nas telefoniczną obsługę klienta. Każda rozmowa jest nagrywana, co jest związane z troską o jakość świadczonych usług, ochroną przed oszustwami czy ewentualnymi roszczeniami. Nagrane rozmowy są przechowywane do chwili, gdy nie będzie można kierować przez nas albo wobec nas roszczeń, które są związane z świadczonymi przez nas usługami. Przechowywanie tych danych może być dłuższe z uwagi na przepisy prawa.

§ III. Polityka Cookies

1. WYJAŚNIENIE OGÓLNE

Serwis zgloszenie-szkody.pl aby funkcjonować w sposób prawidłowy wykorzystuje pliki cookies. Tzw. ciasteczka służą także w celu ułatwienia Użytkownikom poruszania się po Serwisie. Cookies to pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie Użytkownika. Celem tego zapisu jest przede wszystkim identyfikacja Użytkownika w Serwisie oraz zbieranie informacji ogólnych o sposobie korzystania z Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych informacji dot. danych osobowych, a każdy Użytkownik może zakończyć zapisywanie takich plików. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej. Wyłączenie cookies nie jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z Serwisu, ale mogą się pojawić utrudnienia.

2. W JAKIM CELU WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES?

Serwis zgloszenie-szkody.pl wykorzystuje pliki cookies do takich celów jak: analizowanie oraz prowadzenia statystyk dot. sposoby korzystania z zasobów Serwisu, optymalizacji stron internetowych, prowadzenia oraz badania skuteczności akcji działań marketingowych, dopasowywania reklam, zapamiętywania czy dany Użytkownik wyraził zgodę na prezentowanie danych treści.

3. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE?

Serwis zgloszenie-szkody.pl wykorzystuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pierwszy rodzaj ciasteczek zostaje na urządzeniu Użytkownika do chwili opuszczenia witryny internetowej bądź wyłączenia przeglądarki internetowej. Natomiast drugi rodzaj plików cookies zachowuje się na urządzeniu Użytkownika na określony czas lub do chwili ich usunięcia ręcznego. Usługodawca za pośrednictwem ciasteczek zbiera tylko i wyłącznie te dane, które dot. prowadzenia statystyk i mają na celu ulepszenie korzystania z Serwisu, w tym także zredukowania uciążliwości wyświetlania reklam. Nie są gromadzone żadne dane, dzięki którym możliwe byłoby identyfikowanie Użytkownika jako daną osobę.

4. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

W Serwisie mogą znajdować się odnośniki kierujące do innych witryn internetowych. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za obowiązujące na nich zasady dot. prywatności.

5. ZMIANA DOT. USTAWIEŃ W WYSZUKIWARKACH

Użytkownik serwisu zgloszenie-szkody.pl może w wyszukiwarce dowolnie zmieniać ustawienia, które są związane z prywatnością. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, że pliki cookies są blokowane automatycznie lub za każdym razem pojawia się informacja o ich umieszczeniu. Szczegółowe informacje dot. obsługi cookies można uzyskać w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. Poniżej prezentujemy linki do informacji do niektórych przeglądarek i urządzeń: