Przejdź do strony Aviva

AVIVA zgłoszenie szkody na osobie fizycznej

AVIVA Zgłoszenie szkody na osobie

Aby poszkodowany mógł otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, najpierw musi zgłosić się do ubezpieczyciela. W AVIVA Zgłoszenie szkody na osobie można dokonać poprzez:

 • formularz kontaktowy na witrynie internetowej;

 • opisanie całej sytuacji i załączenie dokumentów w wiadomości e-mail pod adresem: [email protected];

 • rozmowę telefoniczną z konsultantem, pod numerem +48 22 557 44 44;

 • wizytę w dowolnym oddziale Aviva;

 • wysłanie listu poleconego, na adres siedziby:

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Dział Likwidacji Szkód Gospodarczych i Mieszkaniowych

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Niezbędne dokumenty

Poszkodowany zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów. Dzięki nim ubezpieczyciel może szybciej rozpatrzyć wniosek. Dokładniejsza dokumentacja sprawia również, że odszkodowanie również jest naliczane w dokładniejszy sposób. Ubezpieczyciel ma bowiem wtedy lepszy ogląd sytuacji.

Do niezbędnych dokumentów należą:

 • numer polisy OC oraz dane Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia;

 • oświadczenie sprawcy zdarzenia lub notatka policyjna;

 • opis przebiegu zdarzenia oraz jego przyczyn;

 • faktury lub rachunki za usługi medyczne i zakup sprzętu ortopedycznego;

 • dokumentacja medyczna, potwierdzająca doznaną szkodę na osobie;

 • numer rachunku bankowego, na który zostanie wykonany przelew;

Przydatne informacje

W przypadku szkody na osobie, zgłoszenie najlepiej wykonać po zakończeniu leczenia. Wyjątkiem jest długotrwała opieka medyczna. Należy pamiętać o zgromadzeniu szeregu informacji z przebiegu leczenia. Wysokość odszkodowania będzie ściśle związana z przedstawioną dokumentacją. Należy zachować wszelkie rachunki za zakup leków, opatrunków, urządzeń czy sprzętu ortopedycznego. Zgodnie z prawem ubezpieczyciel musi pokryć wszystkie koszty związane z leczeniem.

Dlatego odszkodowanie to często w rzeczywistości kilka świadczeń. W tym właśnie zwrot kosztów leczenia. By poszkodowany mógł potwierdzić faktycznie poniesione wydatki, powinien dostarczyć faktury i rachunki. Mogą one obejmować zarówno leczenie, jak i zakup leków czy sprzętu. Zwracane są także koszty dojazdów, czy noclegu — nawet towarzyszących osób bliskich.

Średnia ocena: 4.25

Czytaj także

Benefia zgłaszanie szkód na osobie

Benefia zgłaszanie szkód. Co zrobić, gdy poniesiesz uszczerbek na zdrowiu? Sposoby zgłoszenia, dokumenty, cenne wskazówki - tu znajdziesz wszystko.

MTU zgłoszenie szkody na osobie

MTU zgłoszenie szkody na osobie. Co zrobić, gdy w wyniku wypadku odniesiesz uszczerbek na zdrowiu? Sprawdź, jak zgłosić szkodę, co dostarczyć i co należy wiedzieć

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Zgłoszenie szkody Aviva - najważniejsze informacje

Po wypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie. By to było możliwe, konieczne jest zgłoszenie szkody np: do Aviva. Ubezpieczyciel ten proponuje kilka sposobów zgłoszenia. Jak tego dokonać? Jakie dokumenty są potrzebne? Co dzieje się dalej?