Przejdź do strony Aviva

AVIVA zgłoszenie szkody w domu lub mieszkaniu

szkoda

Aviva proponuje różnorodne ubezpieczenia. Dzięki temu ma również przygotowane procedury zgłaszania różnorodnych szkód. W tym także szkody na mieszkaniu. Można ją zgłosić na kilka wygodnych sposobów.

Aviva zgłoszenie szkody rozwiązuje w następujący sposób. Najbardziej popularne jest zgłoszenie telefoniczne pod numerem infolinii +48 22 557 44 44. Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. Nie tylko przyjmują oni zgłoszenie, ale także instruują, co należy robić dalej. Wyjaśniają także, jak wygląda likwidacja szkody i wypłata odszkodowania.

Szkodę można zgłosić także przez internet. Można wysyłać e-mail pod adres [email protected]. Warto jednak skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej Aviva. Ubezpieczyciel prosi w nim o wszystkie najważniejsze dane oraz daje możliwość opisu sytuacji. Można również dołączyć dokumenty. W ten sposób będziesz miał pewność, że nie zapomnisz o żadnym ważnym szczególe.

Szkodę można także zgłosić w oddziale — obecnie jednak odchodzi się od tego sposobu.

Po zgłoszeniu telefonicznym dokumenty w wersji papierowej należy dosłać pocztą. Należy to zrobić na poniższy adres.

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Dział Likwidacji Szkód Gospodarczych i Mieszkaniowych

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Niezbędne dokumenty

Poszkodowany powinien dostarczyć różnorodne dokumenty związane ze szkodą. Dzięki nim ubezpieczyciel może dokładnie określić rozmiar szkód, a także koszty ich napraw. Do najważniejszych dokumentów i informacji należą:

  • numer polisy ubezpieczeniowej, poszkodowanego lub sprawcy;

  • opis przebiegu zdarzenia oraz jego przyczyn;

  • bardzo przydatne będą fotografie miejsc lub przedmiotów uszkodzonych;

  • numer rachunku, na który ma zostać przelana kwota odszkodowania.

Aviva przypomina, że po zgłoszeniu należy zachować zniszczone przedmioty. Dzięki temu zostaną one poddane oględzinom. Na tej podstawie ubezpieczyciel dokładnie oceni zarówno wartość przedmiotu, jak i oszacuje straty. Bez niego oględziny nie będą możliwe, co może doprowadzić nawet do zakwestionowania roszczeń przez ubezpieczyciela.

Bardzo ważne jest, aby zgłosić szkodę możliwie jak najszybciej. Tym samym niewskazana jest jakakolwiek ingerencja w uszkodzone mienie. Przeciągnie zgłoszenia w czasie lub niepotrzebne naruszenie przedmiotu, może przyczynić się do zmniejszenia odszkodowania.

Cenne wskazówki

Po zgłoszeniu szkody bardzo ważne jest zabezpieczenie mieszkania i zniszczonych przedmiotów. Szkody bowiem nie mogą się pogłębiać. Należy zatem usunąć przyczynę szkody tak, by zniszczenia dalej się nie pogłębiały. Inaczej ubezpieczyciel może zakwestionować część szkód jako powstałe w wyniku zaniedbania właściciela. A to może prowadzić do zaniżonego odszkodowania. Przed zabezpieczeniem szkód warto zrobić zdjęcia, aby rzeczoznawca dokładnie wiedział, jak wygląda szkoda w niezmienionym stanie.

Czy to oznacza, że należy zacząć naprawiać szkody jeszcze przed przyznaniem odszkodowania? Można to oczywiście zrobić na własny koszt, ale nie przed przeprowadzeniem oględzin. W ten sposób rzeczoznawca może przeoczyć szkodę lub jej nie uznać. Nie będzie bowiem wiadomo, kiedy dokładnie doszło do szkody, ani kiedy ją naprawiono. A to także może prowadzić do zaniżonego odszkodowania.

Średnia ocena: 4.35

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Odwołanie od decyzji Inter Polska SA szkoda w mieszkaniu

Odwołanie od decyzji Inter przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego obejmuje ubezpieczenie i który nie jest zadowolony ze swojego odszkodowania. Wystarczy złożyć odpowiednie pismo u ubezpieczyciela oraz przedstawić dowody wskazujące na konieczność wypłaty wyższego odszkodowania.

Zgłoszenie szkody Aviva - najważniejsze informacje

Po wypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie. By to było możliwe, konieczne jest zgłoszenie szkody np: do Aviva. Ubezpieczyciel ten proponuje kilka sposobów zgłoszenia. Jak tego dokonać? Jakie dokumenty są potrzebne? Co dzieje się dalej?