Przejdź do strony PZU

PZU zgłoszenie kolizji ile czasu trzeba czekać na decyzję?

PZU zgłoszenie kolizji bez zbędnych formalności i szybko

Poszkodowany kierowca chce jak najszybciej naprawić swój samochód i odzyskać wszystkie koszty, jakie poniósł w związku z wypadkiem. Częstym zjawiskiem jest przedłużanie się decyzji od ubezpieczyciela.

W PZU zgłoszenie kolizji odbywa się szybko, a kierowca nie jest narażony na niepotrzebne koszty i stres związany z oczekiwaniem. Ubezpieczyciel proponuje wiele możliwości zgłoszenia szkody przez Internet, telefonicznie lub dzięki bezpłatnemu formularzowi.

Jak to się odbywa w PZU

Zgłoszenie szkody powinno zawierać wszystkie niezbędne dane osoby poszkodowanej i sprawcy. Po dostarczeniu wszystkich dokumentów Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 7 dni, żeby przeprowadzić oględziny uszkodzonego samochodu. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 30 dni od momentu zawiadomienia ubezpieczyciela.

Termin ten może jednak ulec wydłużeniu do 90 dni. Poszkodowany kierowca nie powinien mieć jednak powodów do niepokoju, gdyż może to wynikać z postępowania prowadzonego przez policję lub prokuraturę. Należy pamiętać, że dopóki rzeczoznawca nie dokona oględzin samochodu, kierowca nie powinien nic robić z wrakiem. Może to grozić nawet utratą wypłaty odszkodowania. PZU proponuje osobom poszkodowanym kilka sposobów na szybkie zgłoszenie kolizji:

 • telefoniczne
 • internetowe
 • osobiste
 • pisemne

Potrzebne dokumenty przy zgłoszeniu szkody

Pomocne w wypłacie należnego odszkodowania będą wszystkie dowody- np. w postaci zdjęć czy zeznań świadków. Coraz większa liczba kierowców posiada wideo rejestratory, stanowią one niezbity dowód przy wypłacie odszkodowania.

Jeśli osoba poszkodowana zgłosi swoją szkodę do TU, powinna wiedzieć, o jaki rodzaj rekompensaty chce się ubiegać: warto określić, jakie świadczenie powinno zostać wypłacone poszkodowanemu i co tak naprawdę chce on uzyskać:

 • zwrot kosztów za leczenie
 • zwrot utraconych dochodów
 • rentę na zwiększone potrzeby
 • zwrot kosztów rehabilitacji

Jakie dokumenty będą potrzebne przy zgłoszeniu kolizji?

Osoba poszkodowana, chcąca zgłosić swoją szkodę powinna posiadać:

 • dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku
 • protokół powypadkowy
 • dokument tożsamości
 • medyczną dotyczącą leczenia powypadkowego
 • prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu

Ile trzeba czekać na decyzję?

W PZU zgłoszenie kolizji jest możliwe poprzez tzw. bezpośrednią likwidację szkody. Polega ona na kontakcie telefonicznym z towarzystwem oraz na przesłaniu zdjęć uszkodzonego samochodu. Nie jest potrzebna wizyta rzeczoznawcy. Bezpośrednia likwidacja szkody jest najkorzystniejsza w przypadku niedużych, nieskomplikowanych napraw pojazdu.

Poszkodowany jest wtedy w stanie, uzyskać szybko odpowiednie odszkodowanie małym nakładem środków.

W przypadku braku odmowy wypłaty poszkodowany zostanie powiadomiony listownie. Ma on jednak 3 lata na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela, jest to jedyna droga na uzyskanie wyższego odszkodowania. Konieczne jest bardzo precyzyjne uzasadnienie swojego stanowiska, przydatne będą wszystkie zgromadzone przez ten czas dokumenty.

Średnia ocena: 4.39

Czytaj także

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?