Zgłoszenie szkody Aviva - najważniejsze informacje

Zgłoszenie szkody Aviva - najważniejsze informacje

Po wypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie. By to było możliwe, konieczne jest zgłoszenie szkody np.: do Aviva. Ubezpieczyciel ten proponuje kilka sposobów zgłoszenia. Jak tego dokonać? Jakie dokumenty są potrzebne? Co dzieje się dalej?

Czym jest zgłoszenie szkody?

Zgłoszenie szkody osobowej, jak i rzeczowej jest niczym innym jak zawiadomieniem ubezpieczyciela o wypadku. Można zgłosić:

 • doznane obrażenia ciała, czyli szkodę osobową
 • zniszczenia dóbr materialnych, czyli szkodę rzeczową
 • szkodę z tytułu śmierci bliskiej nam osoby

Dokonując zawiadomienia ubezpieczyciela, informujemy go, iż będziemy kierować do niego roszczenie o zapłatę odszkodowania, w związku z doznanymi przez nas zniszczeniami w rzeczach czy uszkodzeniem zdrowia.

Jakie dokumenty przygotować?

W przypadku szkody osobowej należy dołączyć całą posiadaną dokumentację medyczną. Można przekazać także zdjęcia pokazujące doznane obrażenia takie jak: blizny, czy też rany wymagające chirurgicznego szycia. Należy także poinformować o planowanych wizytach lekarskich i zaleceniach lekarzy. Jeśli zaś chcemy powiadomić zakład ubezpieczeń, że uszkodzeniu uległ:

 • nasz samochód
 • rower
 • przedmioty codziennego użytku jak np. telefon, tablet czy komputer

warto przedłożyć zdjęcia uszkodzeń i wyceny naprawy.

Z kolei, jeżeli w wyniku wypadku zmarł jeden z jego uczestników, należy przygotować:

 • odpis aktu zgonu,
 • odpis aktu urodzenia
 • odpis aktu małżeństwa

Dokumenty te wykazują pokrewieństwo i więzi między osobą chcącą uzyskać odszkodowanie a zmarłym. W każdym z powyższych przypadków ubezpieczyciel może wymagać przekazania notatki policyjnej z miejsca zdarzenia czy prawomocnego wyroku sądu, który potwierdzi zasadność wypłaty odszkodowania osobie zgłaszającej roszczenia.

Jak zgłosić szkodę do Aviva?

Zgłoszenie szkody w Aviva z ubezpieczenia OC może być dokonane na kilka sposobów.

Pierwszym sposobem jest skorzystanie formularza do zgłoszenia szkody tak osobowej, jak i w mieniu. Można go z łatwością znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela. W formularzu konieczne jest podanie podstawowych danych osobowych oraz okoliczności zdarzenia.

Takiego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zdarzeniu można dokonać w każdej chwili. Po jego otrzymaniu pracownicy Aviva skontaktują się z osobą składającą zawiadomienie o zdarzeniu drogowym.

Innym sposobem na powiadomienie Aviva o zdarzeniu drogowym jest skorzystanie z infolinii. Jest ona obsługiwana przez konsultantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 aż do 20. W przypadku wyboru tego sposobu konsultant:

 • Zada wszelkie niezbędne pytanie pozwalające na ustalenie okoliczności zdarzenia
 • Powiadomi o dalszych czynnościach i dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji szkody.

Pisemne przesłanie zgłoszenia szkody komunikacyjnej do Aviva na adres korespondencyjny jest trzecim sposobem na zawiadomienie o wypadku. Jeżeli doszło do szkody osobowej, to do takiego zgłoszenia należy dołączyć dokumenty medyczne.

W przypadku szkody w mieniu należy przedłożyć wszelkie dokumenty wskazujące na zniszczenia w pojeździe. W każdym przypadku ważne jest wskazanie odpowiedzialności Aviva. Sprawca ponoszący odpowiedzialność za skutki wypadku wskazany będzie w notatce policyjnej z miejsca zdarzenia. Z kolei zaś, jeśli postępowanie karne dotyczące okoliczności zdarzenia nadal się toczy, konieczne może być oczekiwanie na prawomocny wyrok.

Ostatnim sposobem jest skorzystanie z Bezpośredniej Likwidacji Szkód w Avivie. W tym przypadku spełnionych musi być równocześnie wiele czynników wskazanych na stronie Aviva, zatem jest to najbardziej skomplikowany sposób.

W przypadkach, gdy skutki wypadku są bardzo poważne, warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczych. Także LAWstream dzięki bazie dokumentów pomaga przy zgłoszeniu szkody, a także daje narzędzia do nadzorowania likwidacji szkody. O pomoc warto poprosić przy szczególnie poważnych obrażeniach czy ogromnych szkodach w samochodzie.

Dalsze działania

Po 7 dniach od zgłoszenia szkody otrzymamy pismo informujące o numerze szkody. W piśmie mogą być wskazane kolejne wymagane dokumenty, jak i informacje o terminie wydania decyzji. Jeśli ubezpieczyciel będzie wymagać od nas uzupełnienia dokumentów, należy je przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznej. Adres jest wskazany w piśmie.

Gdy otrzymamy wypłatę środków należy dokonać ich analizy, podobnie jak decyzji ubezpieczyciela. W przypadku obrażeń ciała warto wystąpić o opinię lekarską określającą uszczerbek na zdrowiu. Wówczas będziemy wiedzieć, na jakiej podstawie ubezpieczyciel wydał decyzję.

Z kolei zaś gdy zgłosiliśmy roszczenie z tytułu zniszczonego powinniśmy uzyskać kalkulację kosztów, czyli kosztorys. Jeśli zgłosiliśmy śmierć bliskiej nam osoby, powinniśmy pamiętać o uzyskaniu dokumentów z przeprowadzonego wywiadu z pracownikiem zakładu ubezpieczeń. Jest on organizowany jest przez ubezpieczyciela wraz z osobą, która występuje
o odszkodowanie.

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z uzyskanego świadczenia, powinniśmy wnieść pismo odwoławcze od decyzji ubezpieczyciela. Odpowiedź na reklamację to 30 dni. Jest to termin sztywny, w związku z czym ubezpieczyciele obawiając się konsekwencji udzielają odpowiedzi w terminie. Po uzyskaniu decyzji zakładu ubezpieczeń po odwołaniu się warto podjąć negocjacje, którą zakończą sprawę zawarciem ugody. W tym przypadku należy jednak pamiętać, iż w toku negocjacji należy stosować ustępstwa wobec swojego pierwotnego stanowiska. Jeśli jednak propozycja polubownego zakończenia sporu nadal nas nie satysfakcjonuje, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. W tym jednak przypadku należy mieć na względzie długi czas trwania procesu sądowego.

Jak można więc zauważyć, mamy kilka sposobów na zgłoszenie szkody. Warto zaznaczyć, że sposób zgłoszenia szkody nie ma wpływu na likwidację szkody i jej czas. Warto więc wybrać najwygodniejszą metodę.

Średnia ocena: 4.75

Czytaj także

Zgłoszenie szkody - najważniejsze informacje i porady

Zgłoszenie szkody jest podstawowym krokiem do uzyskania odszkodowania. Samo w sobie nie sprawia większych problemów — poza szczególnymi sytuacjami. Często jednak później pojawiają się różnorodne problemy. Dlatego w takich sytuacjach warto wspomóc się poradą prawną.

Zgłoszenie szkody PZU - O jakie informacje prosi ubezpieczyciel

Aby ubezpieczyciel mógł przyjąć zgłoszenie szkody, potrzebuje kilku informacji. Dzięki temu może później przeprowadzić skuteczną likwidację szkody. Jakie to informacje? Jak wygląda zgłoszenie szkody i czego wymaga PZU. Sprawdzisz to w poniższym artykule.