Przejdź do strony Warta

Warta zgłoszenie szkody mieszkalne - zalania mieszkania

Warta zgłoszenie zalania mieszkania

Aby zgłosić zalanie, możesz skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub zadzwonić pod numer infolinii 801 308 308 lub 502 308 308.

Jeżeli do zalania mieszkania doszło z winy klienta Warty, podczas zgłoszenia będą wymagane następujące informacje:

 • dane osobowe zgłaszającego oraz poszkodowanego, w tym: imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres zamieszkania lub zameldowania;
 • numer polisy;
 • dane osobowe sprawcy: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub zameldowania;
 • miejsce oraz data wystąpienia zdarzenia;
 • przebieg oraz przyczyny zdarzenia;
 • jeżeli w wyniku szkody, ucierpiały inne osoby, należy załączyć ich dane osobowe;
 • nazwa banku oraz numer konta, na który ma zostać przelana kwota odszkodowania.

Ponadto należy przygotować stosowne dokumenty, takie jak:

 • dokument potwierdzający zawarcie ochrony ubezpieczeniowej np. kopia polisy;
 • spis przedmiotów uszkodzonych przez zalanie, łącznie z ich szacunkową wartością;
 • dokumentacja potwierdzająca zaistnienie zdarzenia np. oświadczenie sprawcy zalania, oświadczenie administratora budynku lub wspólnoty mieszkaniowej;
 • jeżeli będzie to możliwe, należy załączyć rachunki lub faktury za zakup uszkodzonego sprzętu, może być to gwarancja;
 • oświadczenie sprawcy zalania mieszkania

Jeżeli szkoda jest zgłaszana z polisy poszkodowanego, postępowanie podczas zgłaszania szkody będzie bardzo podobne.

Średnia ocena: 4.41

Czytaj także

Warta zgłoszenie szkody na pojeździe

Warta zgłoszenie szkody na pojeździe. Sprawdź, jak możesz zgłosić szkodę, jakie informacje musisz posiadać oraz jakie dokumenty będą niezbędne.

Jak odzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania obejmuje zniszczony sprzęt AGD czy inne ruchomości, jakie znajdują się w mieszkaniu. Wszystko zależy od rodzaju wykupionej przez nas polisy, bowiem jej warunki mogą ograniczyć nasze roszczenia do niektórych przedmiotów a także nawet mogą ograniczyć jej wysokość.

Zalanie mieszkania jakie odszkodowanie się należy?

Szkody na mieniu są szczególnie kosztowne i często bardzo trudne do likwidacji. Tak może być także w przypadku zalania mieszkania, które jest szczególnie częstym problemem. Co zrobić, gdy do takiej szkody dojdzie w naszym mieszkaniu? Czy gdy wystąpi zalanie mieszkania można uzyskać odszkodowanie?

Odwołanie od decyzji TUW TUW za zalanie mieszkania

Od każdej niezadowalającej decyzji wydanej przez ubezpieczyciela przysługuje Ci prawo wniesienia odwołania. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, by wiedzieć, kiedy możliwe jest odwołanie od decyzji TUW TUW. Dowiesz się także, jak złożyć odwołanie, oraz co zrobić, gdy zostanie ono odrzucone

Zgłoszenie szkody Warta S.A. – polisa na życie

Polisa na życie to produkt ubezpieczeniowy, który zyskuje na popularności. Dzięki niemu można zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich. Jak wygląda zatem zgłoszenie szkody w TU Warta. Czy ubieganie się o odszkodowanie w takim przypadku jest trudniejsze niż w polisach OC?