Zgłoszenie szkody Warta S.A. – polisa na życie

zgłoszenie szkody warta - na życie

Polisa na życie to produkt ubezpieczeniowy, który zyskuje na popularności. Dzięki niemu można zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich. Jak wygląda zatem zgłoszenie szkody w TU Warta. Czy ubieganie się o odszkodowanie w takim przypadku jest trudniejsze niż w polisach OC?

Polisa na życie jest dobrym i często bardzo korzystnym rozwiązaniem, które ma na celu:

 • ochronę osoby ubezpieczonej,
 • zabezpieczenie finansowe osób najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Obecnie zakłady ubezpieczeń oferują, oprócz głównej umowy polisowej na życie, również szereg dodatkowych umów, które stanowią rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, na wypadek m.in.:

 • leczenia szpitalnego,
 • operacji chirurgicznej,
 • poważnego zachorowania,
 • trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,

Polisa na życie może obejmować także narodziny dziecka.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Osoby zatrudnione w jednym zakładzie pracy mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie na warunkach, które są już ustalone z góry. Takie ubezpieczenie oferowane jest dla wszystkich pracowników w składce o równej wysokości niezależnie od ich wieku bądź też stażu pracy. Co do zasady, taka polisa jest dedykowana osobom zatrudnionym. Można jednak ją kontynuować także po odejściu z pracy.

Składki mogą być odprowadzane:

 • w całości przez pracodawcę,
 • w całości przez pracownika,
 • częściowo przez pracodawcę i pracownika.

W sytuacji, gdy to pracownik pokrywa koszt swojej polisy, składka jest potrącana z pensji i przekazywana na konto ubezpieczyciela.

Pracownicze ubezpieczenia cechują się dużą popularnością, ze względu na korzystne warunki. Składka jest przy takich polisach stosunkowo niska w porównaniu do zakresu ochrony. Dodatkowo zakłady ubezpieczeń oferują do takich polis bardzo bogatą ofertę umów dodatkowych i umożliwiają rozszerzenie ochrony o osoby najbliższe.
Wśród wad polis tego typu są z góry określone warunki. To oznacza, że nie podlegają one negocjacjom.

Z grupowym ubezpieczeniem na życie mamy także do czynienia w szkole, w biurze podróży, czy też w banku.

Warta S.A. – polisa na życie

Zakład ubezpieczeń Warta S.A, podobnie jak inne towarzystwa, oferuje swoim klientom szeroki wybór pakietów dodatkowych. Dzięki czemu nasza ochrona będzie pełniejsza. Wysokość składki zależy nie tylko od rodzaju polisy, a także od wysokości sumy ubezpieczeniowej. Dlatego też przed podpisaniem umowy polisowej warto zastanowić się, które rozwiązania będą dla nas najkorzystniejsze oraz którego ryzyka obawiamy się najbardziej.

Ważne jest też, kiedy podpisujemy polisę na życie. W tym przypadku działa zasada, że im wcześniej, tym lepiej. Należy mieć na uwadze, że zawierania polis na życie w podeszłym wieku działa na naszą niekorzyść. Wpływa to bowiem na zwiększenie składki. Dlatego też, jeśli chcemy siebie lub naszych najbliższych zabezpieczyć finansowo przy jednoczesnym opłacaniu składki w rozsądnej wysokości, powinniśmy zastanowić się nad zawarciem polisyjak najwcześniej.

Jak zgłosić szkodę z polisy na życie do zakładu ubezpieczeń Warta S.A.

W pierwszej kolejności warto odwiedzić stronę internetową Warty S.A, gdyż tam znajdziemy informacje na temat form zgłoszenia szkody. Zakład ubezpieczeń oferuje nam kilka możliwości zgłoszenia szkody. Szkodę możemy zgłosić:

 • za pomocą formularza internetowego,
 • telefonicznie, co jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • w formie listownej, przesyłając stosowne zgłoszenie do siedziby ubezpieczyciela.

Należy pamiętać, że podczas zgłaszania szkody powinniśmy:

 • podać numer polisy,
 • podać dane ubezpieczonego,
 • załączyć stosowne dokumenty potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, np. dokumentację medyczną, czy akt zgonu.

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel przystępuje do analizy sprawy, a w dalszej kolejności do wypłaty świadczeń. Po zgłoszeniu szkody powinniśmy otrzymać informację o numerze szkody, pod jakim nasza sprawa została zarejestrowana. W momencie, kiedy będziemy kontaktować się z zakładem ubezpieczeń należy powoływać się na ten numer. Wówczas nie będzie problemu z odnalezieniem sprawy i szybkim udzieleniem odpowiedzi.

Każda ze szkód zostaje przydzielona do konkretnego opiekuna szkody, którego dane również powinny nam zostać udostępnione. Opiekun jest osobą, która zajmuje się bezpośrednio likwidacją szkody. Udziela także informacji na nasze zapytania, występuje do nas z wnioskiem o przesłanie dodatkowej dokumentacji, a także wydaje końcową decyzję.

Odmowa wypłaty Warta S.A. - co w takiej sytuacji ?

Nie zawsze jednak po zgłoszeniu szkody następuje wypłata. Niekiedy ubezpieczyciele odmawiają wypłaty świadczeń powołując się m. in. na wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed podpisaniem polisy dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia. Uchroni to nas przed niespodziewaną odmową zakładu ubezpieczeń oraz dalszą trudną i żmudną potyczką z towarzystwem. Odmowa wypłaty świadczeń nie oznacza zakończenia postępowania. W takiej sytuacji przysługuje nam możliwość złożenia reklamacji. Można ją złożyć:

 • za pomocą formularza internetowego,
 • telefonicznie,
 • pisemnie na adres korespondencyjny Warta S. A,
 • osobiście w placówce ustnie do protokołu.

Jeżeli nie dysponujemy argumentacją potwierdzającą nasze racje, trudno nam będzie wpłynąć na zmianę stanowiska zakładu ubezpieczeń. Jeśli ubezpieczyciel upiera się przy niekorzystnej dla nas decyzji, możemy skierować sprawę do sądu.

Pomoc w zgłoszeniu szkody

Często w przypadku śmierci osoby bliskiej bądź ciężkiej choroby nie jesteśmy w stanie ubiegać się o należne nam świadczenia z polisy na życie. W takim przypadku wszelkie formalności można załatwić poprzez platformę LAWstream, która ułatwia zgłoszenie sprawy i jej nadzorowanie.

Średnia ocena: 4.59

Czytaj także

Warta zgłoszenie szkody na pojeździe

Warta zgłoszenie szkody na pojeździe. Sprawdź, jak możesz zgłosić szkodę, jakie informacje musisz posiadać oraz jakie dokumenty będą niezbędne.

Warta zgłoszenie włamania

Warta zgłoszenie włamania – przeczytaj o wymaganych dokumentach w przypadku zgłoszenia o włamaniu oraz niezbędnych informacjach, które musisz posiadać.

Odszkodowanie z nw - jak działa polisa NNW?

Odszkodowanie z NW to rodzaj zdarzeń określanych w kategorii Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zajmuje najbardziej liczną grupę i można je zawsze poszerzyć. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. Swoim zakresem obejmuje przede wszystkim: uszkodzenie ciała, śmierć, koszty rehabilitacji i leczenia.