Przejdź do strony PZU

PZU zgłoszenie szkody zalania mieszkania

zalanie

PZU proponuje swoim klientom różnorodne ubezpieczenia, w tym także ubezpieczenia mieszkania. Jednym z najczęściej ubezpieczanych ryzyk jest zalanie. Po wystąpieniu szkody należy ją zgłosić ubezpieczycielowi. W jaki sposób należy to uczynić?

PZU zalanie mieszkania - jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenie telefoniczne na infolinię pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55. Konsultanci pracują w trybie 24/7. To sprawia, że szkodę można zgłosić natychmiast po jej wystąpieniu, czy też zauważeniu.

Szkodę można zgłosić także poprzez formularz internetowy. Jest on dostępny na stronie ubezpieczyciela. Jego wypełnienie jest bardzo proste i ogranicza się do przesłania podstawowych informacji. W niektórych przypadkach należy przesłać dokumenty na adres:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)

al. Jana Pawła II 24,

00-133 Warszawa

Potrzebne dokumenty do zgłoszenia PZU zalanie mieszkania

  • Potwierdzenie zalania mieszkania przez administrację. Druk jest udostępniany na stronie internetowej w formacie PDF;

  • Spis mienia, które uległo uszkodzeniu bądź zniszczeniu w wyniku zalania. Należy przy tym podać wartość mienia w dniu zdarzenia oraz roku jego kupna/nabycia. Druk do wypełniania można pobrać ze strony ubezpieczyciela;

  • Oświadczenie sporządzone przez sprawcę zdarzenia. Wzór oświadczenia jest również przygotowany na stronie internetowej.

Przydatne informacje

Przy zakupie polisy należy zwrócić uwagę na zakres szkód, jaki obejmuje. Należy też sprawdzić, czy jest to polisa, która chroni nasze mieszkanie, czy też polisa OC. Polica ta pokrywa koszty w momencie, gdy jej właściciel wyrządzi szkody. Nie chroni jednak w momencie, gdy to sam właściciel dozna szkód.

Można zatem starać się o odszkodowanie za zalanie mieszkania, jeżeli nie jest ono ubezpieczone. Ważne jest jednak jednoznaczne wskazanie sprawcy. Powinien on także posiadać stosowną polisę. Wówczas pieniądze wypłacane są przez jego ubezpieczyciela. W przypadku braku polisy sprawca musi płacić za szkody z własnego majątku.

Średnia ocena: 4.44

Czytaj także

PZU Zgłoszenie szkody ogniowej

PZU zgłoszenie szkody ogniowej - należy skompletować i przedstawić szereg dokumentów związanych z utraconym majątkiem. Jakie są to dokumenty? Jak należy je przekazać ubezpieczycielowi? Na co zwracać uwagę?

Jak odzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania obejmuje zniszczony sprzęt AGD czy inne ruchomości, jakie znajdują się w mieszkaniu. Wszystko zależy od rodzaju wykupionej przez nas polisy, bowiem jej warunki mogą ograniczyć nasze roszczenia do niektórych przedmiotów a także nawet mogą ograniczyć jej wysokość.

PZU zgłoszenie szkody - jaką metodę wybrać?

W przypadku, gdy szkoda dotyczy ubezpieczenia grupowego, należy się skontaktować z osobą, która zajmuje się ubezpieczeniami w naszej firmie. W PZU zgłoszenie szkody jest szybkie, a wypłata należnych środków następuje w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Zgłoszenie szkody PZU - O jakie informacje prosi ubezpieczyciel

Aby ubezpieczyciel mógł przyjąć zgłoszenie szkody, potrzebuje kilku informacji. Dzięki temu może później przeprowadzić skuteczną likwidację szkody. Jakie to informacje? Jak wygląda zgłoszenie szkody i czego wymaga PZU. Sprawdzisz to w poniższym artykule.