Przejdź do strony Warta

Warta zgłoszenie zalania mieszkania

Warta zgłoszenie zalania mieszkania

Aby zgłosić zalanie, możesz skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub zadzwonić pod numer infolinii 801 308 308 lub 502 308 308.

Jeżeli do zalania mieszkania doszło z winy klienta Warty, podczas zgłoszenia będą wymagane następujące informacje:

 • dane osobowe zgłaszającego oraz poszkodowanego, w tym: imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres zamieszkania lub zameldowania;
 • numer polisy;
 • dane osobowe sprawcy: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub zameldowania;
 • miejsce oraz data wystąpienia zdarzenia;
 • przebieg oraz przyczyny zdarzenia;
 • jeżeli w wyniku szkody, ucierpiały inne osoby, należy załączyć ich dane osobowe;
 • nazwa banku oraz numer konta, na który ma zostać przelana kwota odszkodowania.

Ponadto należy przygotować stosowne dokumenty, takie jak:

 • dokument potwierdzający zawarcie ochrony ubezpieczeniowej np. kopia polisy;
 • spis przedmiotów uszkodzonych przez zalanie, łącznie z ich szacunkową wartością;
 • dokumentacja potwierdzająca zaistnienie zdarzenia np. oświadczenie sprawcy zalania, oświadczenie administratora budynku lub wspólnoty mieszkaniowej;
 • jeżeli będzie to możliwe, należy załączyć rachunki lub faktury za zakup uszkodzonego sprzętu, może być to gwarancja;

Jeżeli szkoda jest zgłaszana z polisy poszkodowanego, postępowanie podczas zgłaszania szkody będzie bardzo podobne.

Średnia ocena: 4.50

Czytaj także

Warta zgłoszenie szkody na pojeździe

Warta zgłoszenie szkody na pojeździe. Sprawdź, jak możesz zgłosić szkodę, jakie informacje musisz posiadać oraz jakie dokumenty będą niezbędne.

Warta zgłoszenie włamania

Warta zgłoszenie włamania – przeczytaj o wymaganych dokumentach w przypadku zgłoszenia o włamaniu oraz niezbędnych informacjach, które musisz posiadać.

Jak odzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania obejmuje zniszczony sprzęt AGD czy inne ruchomości, jakie znajdują się w mieszkaniu. Wszystko zależy od rodzaju wykupionej przez nas polisy, bowiem jej warunki mogą ograniczyć nasze roszczenia do niektórych przedmiotów a także nawet mogą ograniczyć jej wysokość.