Przejdź do strony AXA

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej - najważniejsze informacje

AXA to Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które proponuje dwa sposoby zgłaszania szkody komunikacyjnej, Najczęściej wybieranym jest kontakt telefoniczny. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 pod numerem 22 599 95 22. Pod numerem tym można także dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się likwidacja szkody.

Dokumentację można przesyłać także na adres siedziby firmy:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Ul. Chłodna 51,

00-867 Warszawa

Potrzebne dokumenty

Przy zgłoszeniu szkody potrzebne są dokumenty, które ułatwią ubezpieczycielowi rozpoznanie sprawy, a także prawidłowe przeprowadzenie likwidacji szkody.

  • Dane poszkodowanego i sprawcy — imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

  • Nr polisy sprawcy

  • dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu

  • oświadczenie sprawcy lub notatka policyjna

Przy zgłoszeniu szkody warto także opisać dokładnie wypadek i sposób, w jaki do niego doszło. Przydatna może być także dodatkowa dokumentacja, np.: w postaci zdjęć. Zilustrują one szkody, a także dokładniej pokażą miejsce wypadku.

Ważne informacje

Zanim zgłosisz szkodę warto zadbać o sytuację na miejscu wypadku. W pierwszej kolejności należy pomóc osobom pokrzywdzonym, a następnie dopiero właściwie zabezpieczyć samochody. Ważne jest to, aby wyrządzone szkody się nie pogłębiały. Jeżeli te są niewielkie i nikt nie ucierpiał, należy odjechać w miejsce, w którym auta nie będą utrudniać ruchu. Zanim to zrobicie, warto jednak zrobić zdjęcia na miejscu, tak aby ukazać wszystkie szkody. Dopiero wtedy można odjechać, a następnie spisać oświadczenie i na końcu zgłosić szkodę u ubezpieczyciela.

Nie zawsze jednak podpisanie oświadczenia jest możliwe. Dzieje się tak, gdy:

  • Sprawca jest nietrzeźwy.

  • Sprawca nie chce przyznać się do winy lub jest ona trudna do ustalenia.

  • Sprawca nie posiada ważnej polisy OC lub innych obowiązkowych dokumentów.

  • W wypadku są ranni lub zabici.

Co zrobić w takim przypadku? Konieczne jest wezwanie policji. Ustala ona dokładnie, jak doszło do wypadku, kto zawinił. Gdy jest to konieczne — ustalane są także dane sprawcy i samochodu. Po zakończeniu prac na miejscu wypadku sporządzana jest notatka służbowa. Jest to dokument, który można przedstawić agentowi AXA i jest on w pełni uznawany.

Średnia ocena: 4.50

Czytaj także