Przejdź do strony AXA

AXA zgłoszenie szkody - ubezpieczenie mieszkaniowe w przypadku szkody

Axa zgłoszenie szkody - co robić w przypadku szkody mieszkaniowej?

Klienci AXA Direct mają możliwość wykupienia ubezpieczenia mieszkaniowego. Gdy dojdzie do szkód takich jak:

  • zalanie

  • przepięcie i szkody z nim związane

  • wichury, powodzie i inne szkody związane z działaniem żywiołów.

Szkody, jakie można zgłosić zawarte są szczegółowo w Ogólnych Warunkach Umowy.

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę w AXA zgłosić można zgłaszać pod numerem telefonu 22 599 95 22. Infolinia dla Assistance mieszkaniowego czynna jest całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Szkodę można zgłosić także pisemnie na adres:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Ul. Chłodna 51,

00-867 Warszawa


Na stronie ubezpieczyciela można znaleźć także formularz, w którym można opisać zdarzenie, a także przesłać potrzebne dokumenty.

Wymagane dokumenty

Ubezpieczyciel w przypadku szkody na mieniu wymaga następujących dokumentów:

  • Formularz zgłoszenia szkody.

  • Oświadczenie sprawcy — gdy do szkody doszło z czyjejś winy lub zaświadczenie policji.

  • Oświadczenie administratora budynku.

  • Zaświadczenie od straży pożarnej w przypadku pożaru lub innej sytuacji, gdy taka interwencja była potrzebna.

Cenne wskazówki

Pamiętaj, aby szkodę zgłosić jak najszybciej. AXA prosi swoich klientów, aby zrobić to w przeciągu 3 dni. Pozwoli to na szybszą likwidację szkód, a także zapobiegnie pogłębianiu się szkody.

To bardzo ważne, aby w dniu przybycia kosztorysanta szkoda wyglądała tak samo, jak w dniu jej wystąpienia. W ten sposób ubezpieczony uniknie dodatkowych kosztów. Jeżeli rzeczoznawca wykaże, że szkoda pogłębiła się odszkodowanie może zostać wypłacone w niższej kwocie.

Warto zapytać konsultanta w momencie zgłaszania problemu op to, co zrobić ze szkodą i jaki sposób zabezpieczenia będzie najwłaściwszy. Ten pokieruje krok po kroku, co należy robić w danej sytuacji.

Średnia ocena: 4.54

Czytaj także

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej - dowiedz się, co zrobić, by zgłosić szkodę w samochodzie, jakich dokumentów potrzebujesz i o czym pamiętać.