Przejdź do strony ERGO Hestia

Ergo Hestia zgłoszenie szkody komunikacyjnej

ergo hestia zgłoszenie szkody komunikacyjnej - jak to zrobić?

Ergo Hestia to jeden z tych ubezpieczycieli, który proponuje kilka metod zgłaszania szkody. Nie zależą one w żaden sposób od tego, jaka szkoda jest zgłaszana. Można zatem sposób zgłoszenia samodzielnie dobrać do sytuacji. Jak umożliwia Ergo Hestia zgłoszenie szkody komunikacyjnej?

Zgłoszenie na miejscu wypadku

Towarzystwo rekomenduje zgłoszenie telefoniczne. Hestia udostępnia infolinię pod nr 801 114 114 lub 58 558 70 00. To oznacza, że można zgłosić szkodę jeszcze na miejscu wypadku. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób poszkodowany i sprawca lepiej pamiętają wszystkie szczegóły. Łatwiej jest także wykazać, że widoczne szkody powstały w wyniku wypadku.

Do Ergo Hestia może zgłosić się pokrzywdzony klient, jak i osoba poszkodowana przez klienta tego TU. Warto zaznaczyć swój status w rozmowie z konsultantem.

O czym należy powiedzieć

Podczas rozmowy musisz dostarczyć konsultantowi najważniejszych informacji. Należą do nich:

  • dane poszkodowanego

  • dane sprawcy

  • numer polisy sprawcy

Podczas tej rozmowy poszkodowany może także poprosić o dodatkowe świadczenia. Są nimi:

  • holowanie pojazdu

  • samochód zastępczy

W pierwszym przypadku samochód zostanie zabrany, gdy poszkodowany potwierdzi, że nie może go prowadzić. Najczęściej oznacza to zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję. Podobnie jest w przypadku samochodu zastępczego. Przysługuje ono nie tylko w przypadku, gdy samochód jest niejezdny. Jeśli jednak uszkodzenia pozwalają na kontynuowanie jazdy, to auto zastępcze należy się od momentu wstawienia samochodu do warsztatu.

Uproszczona Likwidacja Szkody

Zaletą telefonicznego zgłaszania szkody jest także możliwość przejścia uproszczonej likwidacji szkody. Oznacza to w praktyce, że rzeczoznawca podczas rozmowy ustala wysokość odszkodowania. Natychmiast informuje o kwocie, która już po kilku dniach przelewana jest na konto wskazane przez poszkodowanego.

Ten sposób możliwy jest tylko w przypadku niewielkiej szkody — do 3 tysięcy złotych i przy braku rannych lub zabitych. Konieczne jest także dostarczenie w późniejszym terminie dokumentacji papierowej potwierdzającej okoliczności zdarzenia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć

Informacje przekazane w rozmowie nie wystarczą. Konieczna jest dokumentacja. Ergo Hestia wymaga przekazania:

  • oświadczenia sprawcy wypadku lub notatki policyjnej

  • dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenie o jego zatrzymaniu

  • prawa jazdy obu kierowców

Warto zadbać także o dodatkową dokumentację, taką jak zdjęcia uszkodzeń wykonane zaraz po zdarzeniu. Ułatwia to późniejszą pracę likwidatora szkody. Ergo Hestia zastrzega sobie także, że w zależności od przypadku może wymagać innych dokumentów w sprawie.

Średnia ocena: 4.60

Czytaj także

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej. Ogólne porady

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej, to rzecz od której powinien zacząć każdy poszkodowany kierowca. Powinien on jak najszybciej zgłosić szkodę, która dotyczyła jego bezpośrednio lub miała miejsce z jego udziałem.