Przejdź do strony AXA

AXA direct zgłoszenie szkody - uszczerbek na zdrowiu

Axa direct zgłoszenie szkody - gdy wystąpi uszczerbek na zdrowiu

W wypadku komunikacyjnym najczęściej dochodzi nie tylko do szkody w samochodach. Często różnorodnych obrażeń doznają sami uczestnicy wypadku. W takich sytuacjach również możesz zgłosić szkodę w AXA Direct.

Jak zgłosić szkodę

W AXA Direct szkodę można zgłosić na 3 sposoby. Najbardziej podstawowym jest zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 22 599 95 22. Infolinia czynna jest od 8 do 18 od poniedziałku do piątku.

Szkodę można również zgłosić listownie, przesyłając dokumenty na adres siedziby ubezpieczyciela:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Ul. Chłodna 51,

00-867 Warszawa

Na stronie ubezpieczyciela znajduje się również formularz. Dzięki niemu można szybko zgłosić szkodę w zaciszu własnego domu. Wystarczy podać swoje dane, a także pokrótce opisać zdarzenie.

Potrzebne dokumenty

W przypadku zgłaszania każdej szkody potrzebny jest komplet dokumentów. Tutaj najważniejsza jest dokumentacja medyczna. Poszkodowany może przedstawić:

  • wypis ze szpitala i kartę informacyjną

  • diagnozę i rokowania

  • wyniki badań, opisy prześwietleń itp.

  • dokumentację pierwszej pomocy udzielanej przez ratowników.

Konieczne są także informacje dotyczące okoliczności wypadku. W takim przypadku poszkodowany musi opisać zdarzenie. Konieczna będzie także notatka policyjna. Jednoznacznie stwierdza ona, kto był sprawcą wypadku, oraz jakie były okoliczności i skutki zdarzenia.

Cenne informacje

Często poszkodowani nie wiedzą, czy dane zdarzenie na drodze należy zgłaszać policji. Najczęściej, gdy są ranni konieczne wezwanie jest także karetki. W takich przypadkach zawsze należy wezwać policję. Nie jest tu więc możliwe podpisanie oświadczenia, które często jest korzystniejsze dla sprawcy.

Należy też pamiętać o terminie zgłoszenia szkody. W tym przypadku przedawnia się on aż po 3 latach. Nie warto jednak zwlekać ze staraniem się o odszkodowanie, nawet w przypadku, gdy leczenie jeszcze się nie zakończyło. Odszkodowanie, a także inne świadczenia mogą być wypłacane w transzach na przestrzeni lat.

Średnia ocena: 4.29

Czytaj także

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej - dowiedz się, co zrobić, by zgłosić szkodę w samochodzie, jakich dokumentów potrzebujesz i o czym pamiętać.