Przejdź do strony PZU

PZU Szkoda w zwierzętach

pzu szkoda w zwierzętach gospodarskich

PZU proponuje szereg ubezpieczeń, w tym także rolniczych. Dzięki temu właściciele gospodarstw są zabezpieczeni w momencie wystąpienia szkody. Może ona dotyczyć nie tylko szkody w nieruchomości, czy sprzęcie, ale także zwierząt. W jaki sposób można zgłosić taką szkodę? Jakie dokumenty są konieczne?

Sposoby zgłaszania szkody

Szkodę można zgłosić na kilka sposobów. Wiele osób wybiera tradycyjnie wizytę w oddziale. Wiąże się to jednak z dojazdem i czekaniem w kolejce. Tymczasem szkodę można zgłosić telefonicznie pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55. Obie linie są czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Umożliwia to więc natychmiastowe zgłoszenie, niezależnie od pory, w jakiej wystąpiła.

Szkodę można zgłosić także przez internet na 2 sposoby:

  • poprzez formularz zgłoszeniowy właściwy dla rodzaju szkody

  • poprzez e-mail

Dokumenty można wysłać także pocztą tradycyjną na adres ubezpieczyciela:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)

al. Jana Pawła II 24,

00-133 Warszawa

Konieczne dokumenty

W przypadku, gdy doszło do szkody związanej ze zwierzętami, należy skompletować i przedstawić szereg dokumentów:

  • jest wymagany wpis do księgi hodowlanej oraz paszport zwierzęcia;

  • stosowna opinia wydana przez weterynarza. Druki są dostępne na stronie internetowej PZU i dotyczą zarówno zwierząt hodowlanych, jak i psów czy kotów;

  • jeżeli doszło do sprzedaży zwierzęcia, należy przedstawić rachunek lub fakturę, sporządzoną przez firmę skupującą;

  • faktura czy rachunek będzie konieczna, jeżeli doszło do uśpienia lub utylizacji zwierzęcia. Podobnie jest w przypadku kosztów jego leczenia.

Przydatne informacje

Szkodę, w której ucierpiały zwierzęta można zgłosić w przypadku posiadania właściwej polisy. Zabezpiecza ona rolnika przed szkodami niezależnymi od niego:

  • chorobą

  • wypadku z udziałem zwierzęcia

  • pożaru

Co zrobić w przypadku, gdy hodowca takiej polisy nie posiada? Jeżeli szkody w zwierzętach wywołane są celowym działaniem innego rolnika, można starać się o odszkodowanie z jego OC. Konieczne jest jednak właściwe dokumentowanie takich strat oraz oświadczenie sprawcy. Jeżeli ten nie chce przyznać się do winy, konieczne może być dochodzenie policyjne. To jednak pomoże uzyskać właściwe odszkodowanie.

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Szkoda całkowita z oc sprawcy. Jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Gdy miał miejsce wypadek i stwierdzona zostanie szkoda całkowita z OC sprawcy poszkodowany może liczyć na świadczenia, które pomogą mu w naprawie jego pojazdu. Duża część kierowców decyduje się na współpracę z kancelarią odszkodowawczą, by uniknąć niepotrzebnych kosztów z ubezpieczycielem.

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.

Odwołanie od decyzji Inter Polska SA szkoda w mieszkaniu

Odwołanie od decyzji Inter przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego obejmuje ubezpieczenie i który nie jest zadowolony ze swojego odszkodowania. Wystarczy złożyć odpowiednie pismo u ubezpieczyciela oraz przedstawić dowody wskazujące na konieczność wypłaty wyższego odszkodowania.