Przejdź do strony PZU Życie

PZU Życie Zgłoszenie w przypadku śmierci ubezpieczonego

PZU Życie Zgłoszenie w przypadku śmierci ubezpieczonego

PZU Życie wymaga trzech podstawowych dokumentów, w celu zgłoszenia śmierci ubezpieczonego bądź też osoby współubezpieczonej, są to:

  • Skrócony odpis aktu zgonu albo dokument innego rodzaju, potwierdzający śmierć.
  • Dokument potwierdzający przyczynę śmierci, więc np. karta zgonu.
  • Będzie konieczny dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Oprócz wymaganych dokumentów, bardzo przydatne będą inne materiały czy druki. Można zaliczyć do nich:

  • dokument, który potwierdzi wystąpienie zdarzenia, które doprowadziło do śmierci ubezpieczonego. Jeżeli miał miejsce wypadek przy pracy, może to być protokół powypadkowy lub dokumenty sporządzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • w przypadku, gdy miał miejsce wypadek komunikacyjny, a ubezpieczony był kierowcą – można załączyć dokument, który upoważniał go do prowadzenia pojazdu. To samo dotyczy pojazdu, a konkretnie dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do ruchu.
  • jeżeli osoba zgłaszająca szkodę, nie jest uprawniona – należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Zgłoszenie w przypadku śmierci współubezpieczonego, będzie wyglądało bardzo podobnie, jak w przypadku osoby ubezpieczonej. Będzie to skrócony odpis aktu zgonu, dowód potwierdzający jego tożsamość oraz dokumentacja potwierdzająca przyczynę śmierci. Tak samo sprawa ma się z dokumentami nie obowiązkowymi.

Średnia ocena: 4.38

Czytaj także