Przejdź do strony PZU Życie

PZU zgłoszenie zdarzenia medycznego

zdarzenie medyczne

Jako zdarzenie medyczne należy rozumieć rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub śmierć, w wyniku leczenia, błędnej diagnozy lub zastosowanie wyrobów leczniczych. Przed zgłoszeniem zdarzenia medycznego upewnij się, że posiadasz wszystkie istotne dokumenty. W przypadku PZU będzie to:

  • karta informacyjna dotycząca leczenia szpitalnego lub inny dokument, który potwierdza pobyt w szpitalu;
  • dokumentacja medyczna, która potwierdza wystąpienie urazu, choroby czy innego uszkodzenia ciała, również przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego;
  • w przypadku leczenia w innych placówkach medycznych, należy przygotować odpowiednią kartę informacyjną;
  • w przypadku, gdy zdarzenie medyczne przyczyniło się do utraty zdolności do kontynuowania pracy zarobkowej, należy załączyć stosowne orzeczenie lekarskie;
  • w przypadku, gdy poszkodowany pobiera zasiłek chorobowy, należy załączyć zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie;
  • jeżeli poszkodowany przebywał na oddziale intensywnej terapii – należy załączyć odpowiednią kartę wypisową;
  • ponadto będzie konieczna dokumentacja potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy oraz wystąpienie zdarzenia (jeżeli takie miały miejsce);

Powyższe załączniki wraz ze zgłoszeniem zdarzenia medycznego, należy przedstawić w oddziale PZU lub wysłać ich skany poprzez formularz na stronie internetowej. Można również skorzystać z poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Zgłaszając sprawę telefonicznie, poszkodowany otrzyma informację, na temat najbliższej placówki, która przeprowadzi proces likwidacyjny.

Dodatkowe badania

Z chwilą otrzymania przez PZU, a konkretnie PZU Życie S.A. wszystkich wymaganych dokumentów, następuje proces weryfikacyjny. Od jego przebiegu zależeć będzie decyzja o wypłacie odszkodowania. Może zdarzyć się, że w celu określenia procentowego uszczerbku na zdrowiu, poszkodowany zostanie poddany specjalistycznemu badaniu. Zostanie on wcześniej poinformowany o możliwym terminie oraz miejscu przeprowadzenia takiego badania. Poszkodowany nie ponosi przy tym żadnych kosztów.

Terminy i sposoby płatności

PZU ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania oraz poinformowania o tym fakcie ubezpieczonego. Czas ten liczony jest od dnia otrzymania zgłoszenia przez ubezpieczyciela. Wypłata świadczenia może być zrealizowana na kilka sposobów: przelew na rachunek bankowy, na poczet składki dla wskazanego wariantu ubezpieczenia, w oddziałach banku PKO BP SA oraz przekazem pocztowym.

Średnia ocena: 4.38

Czytaj także

PZU Zgłoszenie szkody ogniowej

PZU zgłoszenie szkody ogniowej - należy skompletować i przedstawić szereg dokumentów związanych z utraconym majątkiem. Jakie są to dokumenty? Jak należy je przekazać ubezpieczycielowi? Na co zwracać uwagę?

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

W przypadku wystąpienia wypadku czy to komunikacyjnego, czy wypadku na uszkodzonym bądź śliskim chodniku, wypadku na gospodarstwie rolnym itp., można ubiegać się odszkodowanie.