Przejdź do strony PZU Życie

PZU Życie zgłoszenie urodzenia dziecka lub urodzenia martwego dziecka

PZU Życie zgłoszenie urodzenia dziecka lub urodzenia martwego dziecka

PZU Życie wymaga dwóch podstawowych dokumentów, w celu zgłoszenia urodzenia dziecka lub urodzenia martwego dziecka, są to:

  • należy załączyć skrócony odpis aktu urodzenia. W przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe, należy załączyć jego akt urodzenia wraz ze stosownym dopiskiem.
  • dowód potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej np. paszport, dowód osobisty.

Jeżeli osoba zgłaszająca, nie jest osobą uprawnioną, należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Średnia ocena: 4.11

Czytaj także