PZU zgłoszenie szkody - jaką metodę wybrać?

PZU zgłoszenie szkody przez Internet jest najszybsze

PZU SA przewiduje w zakresie swojej działalności różne metody zgłoszenia szkody. Szkodę można więc zgłosić w wybrany sposób. W pierwszej kolejności przez formularz internetowy E-szkoda, który znajduje się na stronie www.pzu.pl. Przy czym należy pamiętać o wyborze odpowiedniego formularza. Inny jest przeznaczony dla szkody komunikacyjnej lub na mieniu np.: w przypadku zalania mieszkania. Jeszcze inny należy wybrać w przypadku szkody na osobie lub ubezpieczenia na życie. Klient może skorzystać również z Czat Video dostępnego na stronie PZU.

Sposób likwidacji szkody

Szkoda może zostać zgłoszona przez telefon. Jego nr to 801 102 102 lub 22 566 55 55. Można również wysłać SMS o treści SZKODA pod numer 4102. Wówczas pracownik PZU oddzwoni i przyjmie zgłoszenie. Zgłoszenia można dokonać również osobiście w jednym z oddziałów na terenie całego kraju. Wykaz placówek również można znaleźć na stronie internetowej PZU.
W PZU zgłoszenie szkody jest wygodne, wystarczy przesłanie e-mail [email protected]. W przypadku, gdy szkoda dotyczy ubezpieczenia grupowego, należy się skontaktować z osobą, która zajmuje się ubezpieczeniami w naszej firmie. Wówczas to ona pokieruje nas, co należy dalej zrobić.

Metoda zgłoszenia szkody do PZU to dopiero początek. Musimy pamiętać o przygotowaniu danych osobowych uczestników zdarzenia np.; poszkodowanego. W przypadku uszkodzenia pojazdu konieczny jest także dowód rejestracyjny.
Przydadzą się także informacje dotyczące przedmiotu szkody i zakresu — w przypadku szkód na mieniu np.: zalanie mieszkania. W przypadku szkód na osobie konieczna jest dokumentacja medyczna.

Wypłata odszkodowania dla poszkodowanego

PZU po zgłoszeniu szkody dokona jej rejestracji i nada odpowiedni nr Pl. W przypadku braków w zgłoszeniu, zakład ubezpieczeń w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia szkody zobowiązany jest poinformować nas o tym i poprosić o uzupełnienie.
Wypłata świadczenia przez powinna nastąpić w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a wydanie decyzji może być poprzedzone:

  • oględzinami miejsca zdarzenia w przypadku wypadku komunikacyjnego
  • oględzinami przedmiotu szkody w przypadku szkód majątkowych
  • badaniem przeprowadzonym na komisji lekarskiej zorganizowanej przez PZU — w przypadku szkód osobowych

Bardzo ważną kwestią jest również właściwe sformułowanie roszczeń. Jeżeli skutkiem szkody jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, poszkodowany może zgłaszać trzy różne rodzaje roszczeń:

Pamiętajmy również, że szkoda musi być zgłoszona we właściwym terminie ze względu na rodzaj ubezpieczenia, z którego szkoda jest zgłaszana.

Średnia ocena: 4.80

Czytaj także

PZU Zgłoszenie szkody ogniowej

PZU zgłoszenie szkody ogniowej - należy skompletować i przedstawić szereg dokumentów związanych z utraconym majątkiem. Jakie są to dokumenty? Jak należy je przekazać ubezpieczycielowi? Na co zwracać uwagę?

Zgłoszenie szkody PZU - O jakie informacje prosi ubezpieczyciel

Aby ubezpieczyciel mógł przyjąć zgłoszenie szkody, potrzebuje kilku informacji. Dzięki temu może później przeprowadzić skuteczną likwidację szkody. Jakie to informacje? Jak wygląda zgłoszenie szkody i czego wymaga PZU. Sprawdzisz to w poniższym artykule.