Renta wyrównawcza z PZU - co przysługuje osobie poszkodowanej za ból?

Renta wyrównawcza z pzu jako świadczenie

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, która ucierpiała w wypadku komunikacyjnym, musisz wiedzieć, że przysługuje Ci wiele świadczeń od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej?

Udział w wypadku, szczególnie poważnym niesie za sobą daleko idące konsekwencje w tym niezdolność do pracy. Osobie, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, przysługuje zasiłek chorobowy. Można go pobierać maksymalnie przez 182 dni i stanowi on jedynie 80% wynagrodzenia. Jeżeli po upływie tego terminu osoba poszkodowana nadal jest niezdolna do pracy, ma wówczas prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie to przysługuje do czasu odzyskania zdolności do pracy nie dłużej jednak niż kolejne 12 miesięcy.

Jako osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym możesz ubiegać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku o:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę niematerialną
  • pokrycia wszelkich kosztów
  • renty wyrównawczej
  • renty z tytułu zwiększonych potrzeb
  • renty z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość

Będąc na świadczeniu rehabilitacyjnym, również nie otrzymamy 100% wynagrodzenia a jedynie 90% przez okres pierwszych 3 miesięcy, a następnie 75% podstawy świadczenia. Warto wskazać, że o różnicę pomiędzy zarobkami sprzed wypadku a wypłatami zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego można się starać od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Roszczenie to, to tzw. utracony dochód.

Tylko renta z ZUS lub KRUS?

Jeżeli osoba poszkodowana mimo maksymalnego wykorzystania zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego nadal pozostaje niezdolna do pracy, może uzyskać rentę z ZUS lub KRUS. W zależności od stanu zdrowia osoby poszkodowanej przyznana być może renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy.

Niestety renta przyznana z ZUS lub KRUS przeważnie jest sporo niższa niż wynagrodzenie, jakie osiągały osoby pracujące przed wypadkiem. Na szczęście wyrównania takiego można ubiegać się od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Świadczenie to, to właśnie renta wyrównawcza nazywana również rentą uzupełniającą.

Zgodnie z orzecznictwem renta wyrównawcza ma rekompensować faktyczną utratę możliwości zarobkowych. Jeżeli więc osoba poszkodowana została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, rentę uzupełniającą ubezpieczyciel powinien przyznać w wysokości zarobków, jakie poszkodowany uzyskałby, gdyby był zdolny do pracy. Natomiast w przypadku uzyskania przez poszkodowanego częściowej niezdolności do pracy, renta wyrównawcza z PZU powinna być przyznana w wysokości różnicy między zarobkami uzyskiwanymi na dotychczasowym stanowisku a zarobkami, jakie poszkodowany może uzyskać, wykorzystując ograniczoną zdolność do pracy.

Tematyka renty uzupełniającej jest skomplikowana. Jak pokazuje praktyka, ubezpieczyciele często zaniżają należne się poszkodowanym świadczenia. Warto więc zwrócić się o pomoc w prowadzeniu sprawy odszkodowawczej do profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi cały proces likwidacji, zweryfikuje decyzje ubezpieczyciela i wywalczy najwyższe możliwe odszkodowanie.

Średnia ocena: 4.54

Czytaj także

PZU Zgłoszenie szkody ogniowej

PZU zgłoszenie szkody ogniowej - należy skompletować i przedstawić szereg dokumentów związanych z utraconym majątkiem. Jakie są to dokumenty? Jak należy je przekazać ubezpieczycielowi? Na co zwracać uwagę?

Benefia zgłaszanie szkód na osobie

Benefia zgłaszanie szkód. Co zrobić, gdy poniesiesz uszczerbek na zdrowiu? Sposoby zgłoszenia, dokumenty, cenne wskazówki - tu znajdziesz wszystko.

MTU zgłoszenie szkody na osobie

MTU zgłoszenie szkody na osobie. Co zrobić, gdy w wyniku wypadku odniesiesz uszczerbek na zdrowiu? Sprawdź, jak zgłosić szkodę, co dostarczyć i co należy wiedzieć