Odszkodowanie po wypadku drogowym dla sprawcy. Czy można je uzyskać?

odszkodowanie po wypadku drogowym kto może otrzymać?

Jazda samochodem zawsze wiąże się z ryzykiem spowodowania wypadku czy kolizji. Może to w mgnieniu oka zmienia wszystkie dotychczasowe plany. Czy w takim przypadku sprawca też może uzyskać środki na pokrycie szkód?

W przypadku, gdy ktoś ucierpi, konieczne jest wezwanie policji. Jej zadaniem jest ustalenie:

 • okoliczności zdarzenia,

 • odpowiedzialnego za jego spowodowanie,

 • ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej wszystkich uczestników.

Ustalenie sprawcy umożliwia dochodzenie roszczeń ofierze wypadku czy kolizji.

Dysponując notatką urzędową, można zgłosić roszczenia do zakładu ubezpieczeń. Należy jednocześnie pamiętać o konieczności ich udokumentowania.

Jakie świadczenia może uzyskać poszkodowany?

Poszkodowany dysponuje szerokim katalogiem świadczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie,

 • utracone dochody,

 • koszty leczenia,

 • koszty specjalnej diety,

 • koszty opieki osób trzecich,

 • koszty przystosowania mieszkania,

 • koszty dojazdów,

 • odszkodowanie po wypadku drogowym za zniszczone rzeczy,

 • renta na zwiększone potrzeby,

 • renta uzupełniająca.

O różnorodne świadczenia może starać się także rodzina poszkodowanego w związku ze śmiercią bliskiego członka rodziny. Są to:

 • stosowne odszkodowanie;

 • zadośćuczynienie za cierpienia moralne bliskich osób;

 • zadośćuczynienie w związku z naruszonym dobrem osobistym;

 • renta alimentacyjna;

 • koszty pogrzebu oraz postawienia pomnika.

Jak ubezpieczyciel ustala swoją odpowiedzialność?

Zakład ubezpieczeń po otrzymaniu zgłoszenia zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do potwierdzenia swojej odpowiedzialności, rodzaju doznanej szkody, jak i zasadności zgłoszonych roszczeń.

W tym celu może zostać zorganizowana komisja lekarska, określająca trwałe następstwa wypadku. Jeśli następstwem wypadku jest śmierć, ubezpieczyciel przeprowadzić może rozmowę z członkami najbliższej rodziny ofiary. W ten sposób ustala, jak wyglądały więzi rodzinne w okresie poprzedzającym wypadek. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Może również przeprowadzić konsultację psychologiczną czy psychiatryczną.

Warto podkreślić fakt, że zakład ubezpieczeń uzależnić może wydanie stanowiska do czasu zakończenia postępowania karnego ustalającego sprawcę.

Kto może uzyskać odszkodowanie?

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wstępne ustalenia policji nie pokrywają się z opinią biegłego wydaną w sprawie. Spowodowanie wypadku czy kolizji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy roszczenia dotyczą obrażeń ciała, czy też utraty członka rodziny.

Istnieje jeden wyjątek od reguły. Umożliwia on naprawienie szkody u samego sprawcy. Jest to polisa Autocasco. Spowodowanie wypadku czy kolizji w tej sytuacji nie zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności.

Inaczej sytuacja może się przedstawiać, gdy w postępowaniu karnym uznano winę obu uczestników. W ten sposób uznawana jest współodpowiedzialność za zdarzenie. Powyższe gwarantuje ofierze lub jego rodzinie możliwość naprawienia wyrządzonej krzywdy proporcjonalnie do uznanej winy.

Średnia ocena: 4.92

Czytaj także

Pożar domu odszkodowanie nie tylko dla ubezpieczonych

Pożar domu jest dla poszkodowanych stresującym wydarzeniem. Poszkodowani muszą liczyć na wsparcie bliskich im osób oraz wiedzieć w jakich sytuacjach mogą uzyskać odszkodowanie za pożar domu w braku wykupionej polisy na mienie, które uległo zniszczeniu.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Wycena samochodu - czy ma znaczenie dla wysokości odszkodowania?

Gdy dojdzie do wypadku, dla poszkodowanego kierowcy ważna jest wycena samochodu. Ponieważ ma ona kluczowe znaczenie w procesie szacowania odszkodowania za uszkodzony pojazd. Od wartości pojazdu przed szkodą zależy kwalifikacja szkody: szkoda częściowa lub szkoda całkowita.

Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy wypadku

Często słyszymy lub czytamy o wypadkach, kolizjach, karambolach. Media dostarczają nam informacji o zdarzeniach, na skutek których doszło do zniszczenia pojazdów, a niestety również często do urazu ciała lub nawet śmierci ich uczestników.