Odszkodowanie z nw - jak działa polisa NNW?

Odszkodowanie z nw - porady dla osób z dodatkową polisą

Nieszczęśliwy wypadek, te słowa nie są nikomu obce. Mogą zdarzyć się wszędzie i każdemu. Rodzaj zdarzeń określanych w kategorii Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zajmuje najbardziej liczną grupę i można je zawsze poszerzyć. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. Swoim zakresem obejmuje przede wszystkim: uszkodzenie ciała, śmierć, koszty rehabilitacji i leczenia.

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie z polisy NNW?

Polisę Następstw Nieszczęśliwych Wypadków możemy wykupić w każdym momencie. Jeżeli jedziemy na wakacje- na czas wakacji, dojazdu, pobytu i powrotu z nich, na czas uprawiania aktywnych sportów: sztuki walki, żeglarstwa, jazdy na rowerze. Polisa NNW wykupywana jest na czas choroby, leczenia, prowadzenia działalności, refundacji poniesionych kosztów związanych z leczeniem poza granicami Polski.

Najbardziej znanymi polisami NNW są polisy pracownicze, szkolne i gdy jesteśmy pasażerem lub kierowcą w aucie. To nich najczęściej jest wypłacane odszkodowanie z NW. Ważne, aby znać ogólne warunki i wysokość sumy, na jaką zawarte jest wykupione ubezpieczenie. Do jej maksymalnej wysokości następują wypłaty. Ważnym współczynnikiem jest również stopień orzeczonego, poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Takie polisy NNW swoim zakresem i treścią obejmują większą grupę ludzi i często patrząc na ich wiek, ryzyko chorób, stopień majętności, wykonywany zawód, tworzone są te polisy dla nich.

Gdy chodzi o odszkodowanie z NW nieodłącznym wyznacznikiem są wyłączenia, wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, do których to podstawowych należy, w przypadku gdy uszczerbku doznano przy pomocy:

  • spożycia alkoholu
  • narkotyków lub innych środków odurzających
  • prób popełnienia samobójstwa, lub przestępstwa
  • prowadzenia samochodu, czy motocykla bez stosownych uprawnień (brak prawa jazdy)
  • prowadzenie leczenia, które nie prowadzi do poprawy zdrowia a do dalszej choroby

Kto może skorzystać z dodatkowego odszkodowania?

Jeżeli zaistnieje jedna z tych przesłanek – świadczenie odszkodowawcze nie będzie nam przyznane. NNW komunikacyjne, z którym każdy z nas się spotyka, ma największy zasięg. W przypadku gdy jesteś kierowcą czy pasażerem i uczestniczyłeś w zdarzeniu drogowym, wówczas, masz prawo zgłoszenia swoich roszczeń z polisy NNW, z posiadaną pewną informacją, że jej zakres był wykupiony przez właściciela auta.

NNW szkolne to wypadek w szkole, który definiuje się jako zdarzenie nagłe, z udziałem przyczyny zewnętrznej, w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, lub opiekuńczych, które wykonywane były przez jednostki organizacyjne systemu oświaty. Po otrzymaniu protokołu powypadkowego od przewodniczącego zespołu powypadkowego lub dyrekcji szkoły, rodzice lub uczeń, mogą starać się o należne świadczenie dla dziecka. NNW pracownicze, obejmuje grupę ludzi zatrudnionych w jednym zakładzie pracy z uwzględnieniem ryzyk, jakie niesie ich praca i wieku osób tam zatrudnionych.

Najczęściej termin na zgłoszenie swoich roszczeń wynosi 7 dni, często ubezpieczyciele jednak wskazują, aby zgłosić je po zakończeniu leczenia i przedstawieniu całej dokumentacji związanej z leczeniem powypadkowym. Wówczas poszkodowany kierowany jest na komisję lekarską, jeżeli doszło do znacznego naruszenia naszego zdrowia. Orzeczony, poniesiony uszczerbek na zdrowiu jest przeliczany procentowo do sumy kwoty, na jaką jest wykupiona polisa. Możemy posiadać parę polis, zarówno w życiu prywatnym, jak i dodatkowo w pracy. Mamy prawo do wypłat z każdej z nich, jeżeli jej zakres odpowiada spotkanemu zdarzeniu. Jednakże zawsze posiadanie jej, chroni nas i naszych bliskich przed skutkami sytuacji od nas niezależnych, niezaplanowanych.

Średnia ocena: 4.63

Czytaj także

Jak odzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania obejmuje zniszczony sprzęt AGD czy inne ruchomości, jakie znajdują się w mieszkaniu. Wszystko zależy od rodzaju wykupionej przez nas polisy, bowiem jej warunki mogą ograniczyć nasze roszczenia do niektórych przedmiotów a także nawet mogą ograniczyć jej wysokość.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Zgłoszenie szkody Warta S.A. – polisa na życie

Polisa na życie to produkt ubezpieczeniowy, który zyskuje na popularności. Dzięki niemu można zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich. Jak wygląda zatem zgłoszenie szkody w TU Warta. Czy ubieganie się o odszkodowanie w takim przypadku jest trudniejsze niż w polisach OC?

Odszkodowanie z OC - jak uzyskać wysoką kwotę

Na wielu forach pojawiają się pytania, gdzie głównym tematem jest odszkodowanie z OC. Poszkodowani obawiają się, że nie uzyskają właściwej kwoty, Jak zatem uzyskać wysokie odszkodowanie?

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W razie wystąpienia zdarzenia skutkującego wystąpieniem szkody, takiego jak wypadek komunikacyjny, wypadek w rolnictwie czy wypadek przy pracy, poszkodowany może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie. Jakiego rodzaju świadczenia i w jakiej wysokości mogą nam w związku z powyższym przysługiwać?