Przejdź do strony AIG Polska

AIG zgłoszenie szkody NNW, jakie dokumenty?

AIG zgłoszenie szkody - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

AIG dysponuje prostą instrukcją zgłaszania szkody NNW.

Ubezpieczyciel przed przekazaniem najważniejszych dokumentów prosi o kontakt telefoniczny. W ten sposób nie tylko zgłosisz szkodę, ale także dowiesz się, jak dalej postępować.

Infolinia działa pod numerem 48 22 545 85 50. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.

Informację o szkodzie, wraz z potrzebną dokumentacją możesz przesłać na adres e-mail [email protected].

Zgłoszenie szkody możesz przesłać także tradycyjnym listem na adres:

Dział Likwidacji Szkód

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

Zgłoszenie szkody - potrzebne dokumenty

Aby zgłosić szkodę z ubezpieczenia NNW, musisz złożyć następujące dokumenty:

  • kopia dokumentacji medycznej

  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia

  • kopia polisy ubezpieczeniowej

  • notatka policyjna

Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doszło do zgonu, rodzina ubezpieczonego powinna przekazać następujące dokumenty:

  • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu,

  • akt zgonu,

  • raport Policji,

  • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta polisy,

  • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne z osobą zmarłą, np.: akt małżeństwa, czy akt urodzenia.

Ubezpieczyciel powinien otrzymać oryginały tych dokumentów lub kopie potwierdzone przez notariusza.

Ubezpieczyciel posiada także własny druk zgłoszenia szkody. Należy go wydrukować, wypełnić, a następnie dołączyć do zebranej dokumentacji.

Cenne informacje

W przypadku obrażeń po wypadku poszkodowany może starać się także o zadośćuczynienie. W tym przypadku jest ono przyznawane ból i cierpienie. Jest to dodatkowe świadczenie i jest ono przyznawane z OC sprawcy wypadku. Należy zatem złożyć dodatkowy wniosek, aby je otrzymać.

Zadośćuczynienie należy się także bliskim osoby zmarłej. Mogą to być członkowie rodziny, ale także inne osoby, które miały bliską więź ze zmarłym, np.: nieformalni partnerzy. W tej sytuacji mówimy o zadośćuczynienia za doświadczone krzywdy, a także naruszeniu dóbr osobistych. By starać się o takie zadośćuczynienie, konieczne jest wskazanie sprawcy — jest to również świadczenia przyznawane z OC.

Średnia ocena: 4.60

Czytaj także

Odszkodowanie z nw - jak działa polisa NNW?

Odszkodowanie z NW to rodzaj zdarzeń określanych w kategorii Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zajmuje najbardziej liczną grupę i można je zawsze poszerzyć. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. Swoim zakresem obejmuje przede wszystkim: uszkodzenie ciała, śmierć, koszty rehabilitacji i leczenia.

Zgłoszenie szkody PZU - O jakie informacje prosi ubezpieczyciel

Aby ubezpieczyciel mógł przyjąć zgłoszenie szkody, potrzebuje kilku informacji. Dzięki temu może później przeprowadzić skuteczną likwidację szkody. Jakie to informacje? Jak wygląda zgłoszenie szkody i czego wymaga PZU. Sprawdzisz to w poniższym artykule.