Odwołanie od decyzji AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. szkoda w samochodzie.

odwołanie od decyzji axa a samochód

Odszkodowanie ma na celu pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą. Co zrobić, gdy tak się nie dzieje? Poszkodowany może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Jak to zrobić skutecznie?

Postępowanie likwidacyjne stanowi zbiór niezbędnych czynności podejmowanych przez ubezpieczyciela w celu ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie oraz ustalenia rozmiaru szkody.
By sprostać obowiązkom ustawowym, ubezpieczyciele muszą wykazać się profesjonalną wiedzą z zakresu wielu dziedzin wiedzy, takich jak:

 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • przepisy dotyczące prowadzenia działalności ubezpieczeniowej,
 • przepisy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczyciele korzystają z wiedzy wielu fachowców i rzeczoznawców. Finałem tego postępowania jest decyzja ubezpieczyciela. Co jednak kiedy nie zgadzamy się z jej treścią?

Postępowanie odwoławcze – decyzja i kosztorys

Jednym z najczęstszych problemów, z którymi mierzą się poszkodowani to zaniżenie wysokości kosztów naprawy. Szkodę na pojeździe wylicza rzeczoznawca na podstawie kosztorysu naprawy. Rzeczoznawcy posiłkują się przy tym specjalistycznym oprogramowaniem i bazami części zamiennych.

Już sama konstrukcja kosztorysu sprawia trudności w rozszyfrowywaniu informacji podanych w dokumencie. Najpopularniejsze dwa systemy — Audatex i Eurotax — wskazują, jakie części zostały uszkodzone oraz jakie naprawy są konieczne, by przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody. Wskazują również ile roboczogodzin potrzeba, by wykonać niezbędne naprawy oraz wylicza ich koszt.

Zakres danych w kosztorysie można zmieniać. Rzeczoznawca może:

 • dodawać czynności lub je odejmować,
 • zmniejszać ilość materiału lakierniczego,
 • zastępować części oryginalne częściami alternatywnymi,
 • manipulować stawkami za roboczogodzinę,
 • usuwać koszty drobnych części,
 • stosować amortyzację
 • różne rabaty

Z tych opcji korzystają ubezpieczyciele, najczęściej zaniżając odszkodowanie. Niekiedy również zawyżają je, doprowadzając do rozliczenia szkody jako całkowitej.

Poszkodowany często nie posiada specjalistycznej wiedzy, by ocenić prawidłowo skalę zaniżeń. Jedynie jest w stanie zweryfikować zakres naprawy, gdy kosztorys nie obejmuje pewnych czynności naprawczych, albo nie wskazuje elementów niezbędnych do wymiany.

Z pomocą mogą przyjść wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze, które oferują sporządzenie poprawnej kalkulacji. Będzie ona dowodem dla ubezpieczyciela.

Postępowanie odwoławcze – decyzja przyznająca odszkodowanie – szkoda całkowita

W przypadku starszych pojazdów każda większa szkoda może być zagrożona wystąpieniem tzw. szkody całkowitej. Występuje ona, gdy koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość pojazdu przed szkodą. Odszkodowanie w sytuacji szkody całkowitej stanowi różnicę pomiędzy ustaloną wartością pojazdu przed szkodą, jak i po szkodzie.

Najczęściej odszkodowanie jest zaniżane poprzez zaniżanie wartości pojazdu przed szkodą (poprzez zastosowanie korekt ujemnych w kosztorysie) lub poprzez zawyżanie wartości pojazdu po szkodzie (poprzez stosowanie korekt dodatnich w kosztorysie).

Wyliczenia wartości dokonuje rzeczoznawca na podstawie bazy danych. Wyszukuje on średnią cenę pojazdu w określonej wersji, w danym roku. Dane te są aktualizowane co roku przez wyspecjalizowane podmioty. Do ceny bazowej danego modelu dodaje się szereg informacji mających wpływ na wartość pojazdu:

 • przebieg,
 • ogólny stan wizualny,
 • uszkodzenia mechaniczne,
 • stan ogumienia,
 • wyposażenie dodatkowe.

Odwołanie w przypadku szkody całkowitej może dotyczyć:

 • zastosowania złych korekt ujemnych,
 • zaniżonej wartości pojazdu,
 • ustalenia, czy stan licznika odbiega od przebiegu normatywnego zastosowania w wyliczeniu wartości złego modelu pojazdu (i wersji wyposażenia).

Decyzja odmowna — brak ustalenia odpowiedzialności za szkodę

Ubezpieczyciele oprócz ustalenia wysokości szkody mają ustawowy obowiązek ustalenia, czy wypłata świadczenia przysługuje w ogóle. Badane są przepisy prawa. W przypadku powstania wątpliwości ubezpieczyciel może odmówić uznania zgłoszonych roszczeń.

W takiej sytuacji należy bardzo dobrze zapoznać się z uzasadnieniem decyzji. Niekiedy odmowa jest skutkiem braków w dodatkowej dokumentacji. Niekiedy chodzi o banalne rzeczy jak oświadczenie lub wskazanie formy realizacji płatności.

Odmowa może być skutkiem jednak poważniejszych wątpliwości. Ubezpieczyciele mogą sprawdzać korelację uszkodzeń pojazdów, czy mogą mieć wątpliwości co do rzeczywistego przebiegu zdarzenia. W takiej sytuacji mogą również bardzo długo czekać na wynik postępowania karnego w sprawie.

W tej sytuacji zalecamy skorzystać z usług profesjonalistów, którzy pomogą przygotować odwołanie takie jak tutaj: https://www.lawstream.pl/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela/formularz

Skuteczne działanie przed ubezpieczycielem AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Odwołanie od decyzji można składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ubezpieczyciela: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub adres poczty elektronicznej. Warto pamiętać o uprawnieniach, jakie daje nam ustawa o rzeczniku finansowym. Osoby fizyczne mogą bowiem składać reklamację na decyzję ubezpieczyciela. Musimy powołać się na przepisy ustawy i jasno wskazać, że nasze odwołanie jest reklamacją. Korzyści są wymierne. W przypadku braku odpowiedzi ubezpieczyciela w ciągu 30 dni nasza reklamacja powinna być rozpatrzona zgodnie z roszczeniem. W piśmie musimy pamiętać zatem, by jasno wskazać jakiego rozwiązania oczekujemy i oznaczyć wysokość roszczenia.

Samemu bez powodzenia

W przypadku wyczerpania samodzielnej drogi postępowania przedsądowego możemy udzielić pełnomocnictwa kancelarii odszkodowawczej. Może ona nakłonić ubezpieczyciela do zmiany niekorzystnej decyzji.

Niestety, sytuacja poszkodowanego wciąż nie jest najlepsza. Oprócz konieczności zajęcia się uszkodzonym mieniem, poszkodowany musi walczyć o swoje odszkodowanie. Od osoby poszkodowanej wymagana jest specjalistyczna wiedza. Poruszając się w gąszczu przepisów łatwo się zagubić. Jeśli samodzielne wysiłki nie przyniosą rezultatów, poszkodowany może szukać specjalistycznej pomocy.

Średnia ocena: 4.80

Czytaj także

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej - dowiedz się, co zrobić, by zgłosić szkodę w samochodzie, jakich dokumentów potrzebujesz i o czym pamiętać.

Link4 zgłoszenie szkody w samochodzie

Link4 zgłoszenie szkody. Co musisz wiedzieć - dokumenty, sposoby zgłoszenia i metody likwidacji szkody. Z naszego poradnika dowiesz się,co jest najważniejsze przy zgłaszaniu szkody i jak należy to zrobić, by uzyskać należne odszkodowanie