Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

odwołanie od decyzji compensa przy szkodzie całkowitej

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Tutaj często mogą pojawić się problemy skutkujące zaniżonym odszkodowaniem. Wówczas warto napisać odwołanie od decyzji Compensa.

Jeżeli miałeś wypadek, sam wiesz, że nie należy to do zbyt przyjemnych sytuacji. Dochodzą do niej także stres i dodatkowe zmartwienia. Dlatego warto wiedzieć czym jest szkoda całkowita i w jaki sposób się ją wylicza jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela.

Co to jest szkoda całkowita i jak się ją wylicza?

O szkodzie całkowitej możemy mówić, gdy pojazd został zniszczony w takim zakresie, że nie nadaje się do przeprowadzenia naprawy. Dzieje się tak też w przypadku, gdy koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu przed szkodą. Jednym ze sposobów wyliczania szkody całkowitej jest tzw. Metoda dyferencyjna — różnicowa.

Od wartości auta przed wypadkiem ubezpieczyciel odejmuje wartość pojazdu po wypadku.

W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a wartością pozostałości.

Niestety przy wyliczaniu odszkodowania za szkodę całkowitą dochodzi do wielu nadużyć. Ubezpieczyciel stosuje różnego rodzaju niedozwolone praktyki. W celu sfinalizowania naprawy pojazdu orzeka szkodę całkowitą, dzięki której wypłaca niższe odszkodowanie. Przykładem może być sytuacja, w której koszty naprawy uszkodzonego pojazdu są bliskie rynkowej wartości pojazdu. Ubezpieczycielowi łatwiej jest zakwalifikować szkodę jako całkowitą i wypłacić mniejsze odszkodowanie niż doprowadzić pojazd do stanu sprzed kolizji.

Bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciele zawyżają kosztorys naprawy pojazdu i zaniżają wartość pojazdu. W ten sposób suma naprawy pojazdu jest wyższa od ceny samochodu. Pamiętać trzeba, że o stwierdzeniu szkody całkowitej decydują konkretne sytuacje i czynniki, które nie wynikają z regulaminów i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Mam prawo…

Z art. 363 &1.KC., wynika, że naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (...)

Prawo jednoznacznie stanowi, że poszkodowany ma prawo sam zdecydować, w jaki sposób chce naprawić swoje auto:

 • przez przywrócenie stanu pojazdu do poprzedniego
 • poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej

Warto wiedzieć, że przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody powinno uwzględniać naprawę przy użyciu takich samych części jakie, były zamontowane przed szkodą.

To znaczy, że jeżeli w pojeździe przed szkodą zostały zamontowane części oryginalne, naprawa tego pojazdu powinna być wykonana przy użyciu takich właśnie części.

Używając odpowiednich argumentów przy odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela można uzyskać dopłatę odszkodowania bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Co zrobić ? Jak się odwołać? W jakim czasie należy złożyć odwołanie?

Najprawdopodobniej wycena, którą otrzymałeś od rzeczoznawcy jest nierzetelna. Dlaczego? Może jest to absurdalne, ale chodzi o to, abyś dostał jak najmniej pieniędzy. Jeżeli stwierdzisz, że towarzystwo ubezpieczeniowe zaniżyło wartość twojego pojazdu, możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Gdy towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje wypłatę zaniżonego odszkodowania, można to zakwestionować. Poszkodowany może złożyć pisemne odwołanie do ubezpieczyciela. Można również skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Finansowego, który sporządzi specjalną opinię.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Na pierwszy rzut oka odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela wydaje się łatwe do napisania.

Na początku warto jest zadać pytanie: ”Dlaczego, w tym konkretnym przypadku uznanie szkody za całkowitej niekorzystnie wpływa na wartość odszkodowania?” Bardzo ważne jest, żeby wyszukać konkretne argumenty, dzięki którym będzie można podważyć opinię towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto się do tego dobrze przygotować:

 • Zapoznając się z cenami części w rejonie miejsca zamieszkania (w każdej części kraju ceny mogą się różnić).
 • Weryfikując aukcje internetowych, dzięki którym można będzie wykazać wartość rynkową pojazdu przed szkodą.
 • Rozeznanając się w realnych stawkach za roboczogodzinę w warsztatach samochodowych w rejonie zamieszkania.

Im bardziej profesjonalnie będzie wyglądało odwołanie, tym większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie. Warto jest powołać się na liczby i podstawę prawną. W ten sposób uświadomimy ubezpieczyciela, że ma on do czynienia z poszkodowanym, który świadomy jest swoich praw. Swoje racje warto jest podeprzeć niezależną opinią rzeczoznawcy samochodowego. Taka inwestycja może się przydać na dalszym etapie postępowania, a dodatkowo będzie konkretnym argumentem przy „walce o swoje”.

Jeżeli odwołanie okaże się bezskuteczne, pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową – na tym etapie warto jest skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Co powinna zawierać treść odwołania?

Odwołanie to pismo, które powinna składać się z kilku niezbędnych elementów. Należą do nich:

 • nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego
 • dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, dane adresowe),
 • numer polisy sprawcy zdarzenia,
 • numer szkody (nadany w trakcie likwidacji szkody)
 • data i miejsce zdarzenia
 • treść uzasadnienia sporządzona na podstawie powyższych przykładów
 • zebrane materiały dowodowe

O czym należy pamiętać? W treści odwołania warto jest wskazać na ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Odwołanie możemy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]), pocztą tradycyjną na wskazany w decyzji przez ubezpieczyciela adres. Na złożenie stosownego odwołania od decyzji ubezpieczyciela najczęściej mamy trzy lata od otrzymania decyzji.

Bieg przedawnienia liczony jest od daty wydania pierwszej decyzji. Jeżeli szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy okres przedawnienia wynosi 20 lat. Jak widać, jest sporo czasu na zgłoszenie odwołania, jednak nie warto czekać.

Ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi w terminie nie później niż 30 dni od daty otrzymania odwołania. W niektórych przypadkach zdarza się, że termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 60 dni. Obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego jest poinformowanie o tym fakcie samego poszkodowanego i wskazanie przy tym przyczyny opóźnienia. Powinien także wskazać okoliczności, jak i termin rozpatrzenia odwołania.

W przypadku odmownej decyzji ubezpieczyciela należy wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Powodzenia!

Średnia ocena: 4.37

Czytaj także

Compensa zgłoszenie szkody komunikacyjnej

Compensa zgłoszenie szkody komunikacyjnej - dowiedz się co zrobić, by zgłosić szkodę komunikacyjną. Sposoby zgłoszenia, dokumenty i cenne porady, czyli wszystko, co ważne.

Szkoda całkowita z oc sprawcy. Jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Gdy miał miejsce wypadek i stwierdzona zostanie szkoda całkowita z OC sprawcy poszkodowany może liczyć na świadczenia, które pomogą mu w naprawie jego pojazdu. Duża część kierowców decyduje się na współpracę z kancelarią odszkodowawczą, by uniknąć niepotrzebnych kosztów z ubezpieczycielem.

Odwołanie od decyzji Generali SA Co należy wiedzieć

Gdy poszkodowany chce złożyć odwołanie od decyzji generali musi w tym celu wypełnić formularz. Odwołanie można złożyć w przypadku szkody osobowej jak i rzeczowej. Momentem naliczenia terminu do złożenia reklamacji jest data wydania decyzji.