Odwołanie od decyzji Link4 SA. Ile trzeba czekać na pieniądze?

odwołanie od decyzji link4 - jak uzyskać więcej pieniędzy

Jeśli ubezpieczyciel Link4 TU SA odmówił wypłaty odszkodowania w twojej szkodzie, masz prawo złożyć odwołanie od wydanej decyzji. Co należy wiedzieć na temat zgłoszenia szkody oraz reklamacji postaram się wyjaśnić w niniejszym artykule.

Okoliczności wypadku

Wiadomo, że w momencie zagrożenia lub wypadku nie zastanawiamy się nad zbieraniem dowodów dotyczących zdarzenia. Jednak warto pamiętać, że w interesie poszkodowanego jest przekazanie ich ubezpieczycielowi przy zgłoszeniu szkody. W ten sposób potwierdza on okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

Jeśli sytuacja tego wymaga, na miejsca zdarzenia należy wezwać policję lub pogotowie. Warto także poprosić świadka zdarzenia o dane kontaktowe w celu późniejszego spisania oświadczenia. Można także zrobić zdjęcia z miejsca zdarzenia bądź zabezpieczyć nagranie z kamery, w samochodzie.

W przypadku szkód osobowych bardzo ważne są informacje umieszczane przez lekarza w karcie przyjęcia np.: na SOR. U lekarza poproś, aby chociaż krótko opisał, w jakich okolicznościach doszło do urazu. Zbieranie dokumentów związanych z wypadkiem jest niezwykle ważne i w Twoim interesie jest przedstawienie ich ubezpieczycielowi.

Zgłoszenie szkody

Szkodę zgłoś tak szybko, jak to możliwe – niezależnie od tego, czy masz jakieś dokumenty. Jeśli zgłaszasz szkodę telefonicznie, konsultant przeprowadzi Cię przez proces rejestracji szkody. Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod nr 22 444 44 44. Konsultant uzyska też od Ciebie podstawowe informacje o wypadku. Podajesz także dane osobowe i numer rejestracyjny pojazdu, który spowodował szkodę.

Zgłoszenie możesz wysłać mailowo na adres: [email protected] a w treści wiadomości podać:

 • swoje dane osobowe,
 • nr telefonu do kontaktu,
 • dane właściciela pojazdu, który uległ zniszczeniu,
 • dane kierującego samochodem w momencie zdarzenia
 • serię i nr jego prawa jazdy.

Jeśli sprawca wypadku podał Ci nr polisy – podajesz ten numer. Jeśli posiadasz tylko informację, że sprawca ubezpiecza się w Link4, podajesz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy. W kolejnej części podajesz:

 • datę wypadku,
 • miejsce zdarzenia
 • opis okoliczności wypadku ze wskazaniem mniej więcej uszkodzeń pojazdu.

Jeśli doznałeś urazu – opisujesz, co dokładnie Ci się stało. Podanie tych informacji wystarczy, żeby zarejestrować poprawnie szkodę i ruszyć z jej likwidacją.

Likwidacja szkody – ile czasu trwa?

Likwidacja szkody rozpoczyna się w dniu zgłoszenia szkody. W ciągu 7 dni ubezpieczyciel powinien potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. Może to zrobić listownie lub za pomocą e-maila. Ubezpieczyciel powinien przedstawić listę wymaganych od Ciebie dokumentów. Termin na zakończenie postępowania określa kodeks cywilny – art. 817. Czytamy w nim, że zakład ubezpieczeń ma 30 dni — od dnia, w którym odebrał zgłoszenie szkody — na wydanie decyzji. Jednak jeśli przez 30 dni Link4 nie może podjąć decyzji, czas ten może się wydłużyć.

Po przekroczeniu tego terminu nie zaczynasz odliczać kolejnych 30 dni. Tutaj kodeks cywilny mówi jasno: „świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie […] okoliczności było możliwe”. Jeśli twoja szkoda ma być likwidowana ponad 30 dni, Link4 ma obowiązek poinformować cię o przyczynach przekroczenia tego czasu.

Przez cały czas, w którym trwa likwidacja Twojej szkody, masz prawo do informacji o etapie postępowania. Masz także możliwość wglądu w zgromadzoną dokumentację.

Link4 wskazuje kilka możliwości kontaktu:

 • telefoniczny na nr (22) 444 44 44,
 • formularz on-line
 • mailowy: [email protected],
 • bądź listownie: Link4 TU SA, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa.

Podsumowując: wypłaty świadczeń możesz spodziewać się do 30 dni od dnia zgłoszenia. Gdy konieczne jest wydłużenie tego czasu, towarzystwo ubezpieczeniowe powiadomi Cię o tym.

Odwołanie od decyzji w przypadku odmowy bądź zaniżonej wartości świadczeń

Jeśli decyzja wydana przez ubezpieczyciela, jest w twojej ocenie błędna, masz prawo do wniesienia reklamacji. Link4 TU SA daje klientom kilka kanałów umożliwiający zrobienie tego:

 • listownie na adres: Link4, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa,
 • osobiście — w siedzibie Link4 w Warszawie przy ulicy Postępu 15,
 • telefonicznie — pod numerem 22 444 44 44,
 • on-line - przez formularz reklamacyjny na https://www.link4.pl/pochwaly-i-reklamacje.

Jeśli masz swojego zaufanego agenta działającego w imieniu Link4, możesz również mu przekazać reklamację.

W treści odwołania należy poruszyć wszystkie kwestie decyzji ubezpieczyciela, z którymi się nie zgadzasz. Jeśli masz nowe dowody w sprawie, również wskazujesz je i dodajesz do pisma w formie załączników.

Po jakim czasie otrzymasz odpowiedź na reklamację i wypłatę odszkodowania?

Termin na udzielenie odpowiedzi został uregulowany i wskazany w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. O rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa w tej kwestii nie pozostawia wątpliwości. Zgodnie z Art. 6 ust: „Odpowiedzi, […] należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem”.

Jednak w przypadku, kiedy udzielenie takiej odpowiedzi nie jest możliwe we wskazanym terminie, może on ulec wydłużeniu do 60 dni. Są to jednak szczególne okoliczności, w których ubezpieczyciel nie był w stanie odnieść się do treści reklamacji. Najczęściej dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel potrzebuje uzyskać dodatkowych wyjaśnień. Zwykle w przypadku wydłużenia terminu z 30 dni na 60 ubezpieczyciel pisemnie informuje o tym poszkodowanego.

Jeśli rozmiar szkody jest na tyle duży, że sam nie jesteś w stanie zająć się prowadzeniem sprawy, możesz zgłosić się do profesjonalnego pełnomocnika. Przeprowadzi Cię on przez cały proces i pomoże uzyskać należne świadczenia.

Średnia ocena: 4.30

Czytaj także

Link4 zgłoszenie szkody w samochodzie

Link4 zgłoszenie szkody. Co musisz wiedzieć - dokumenty, sposoby zgłoszenia i metody likwidacji szkody. Z naszego poradnika dowiesz się,co jest najważniejsze przy zgłaszaniu szkody i jak należy to zrobić, by uzyskać należne odszkodowanie

PZU zgłoszenie kolizji ile czasu trzeba czekać na decyzję?

W PZU zgłoszenie kolizji odbywa się szybko, a kierowca nie jest narażony na niepotrzebne koszty i stres związany z oczekiwaniem. Ubezpieczyciel proponuje wiele możliwości zgłoszenia szkody przez Internet, telefonicznie lub dzięki bezpłatnemu formularzowi.

Zgłoszenie szkody Link4 SA w samochodzie

Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek samochodowy? Konieczne jest zgłoszenie szkody w Link4. Jakie dokumenty są konieczne? W jaki sposób ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?