Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jakie są terminy?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?

Będąc ofiarą wypadku komunikacyjnego każdy z nas chciałby otrzymać odszkodowanie tak szybko, jak to możliwe. Konsekwencje wypadku i związane z tym koszty niewątpliwie wymagają jak najszybszego uzyskania niezbędnych środków na ich pokrycie.

W polskim ustawodawstwie wskazany jest termin, w jakim ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko w sprawie, a tym samym wypłacić należne odszkodowanie.

Podstawy prawne regulujące czas wydania decyzji i otrzymania środków

Kwestie terminu, w jakim powinniśmy otrzymać odszkodowanie reguluje art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z przytoczonymi zapisami, zakład ubezpieczeniem powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż jest to maksymalny termin do jakiego ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko. Tak więc, jeżeli zawiadomienie o szkodzie zawiera wszelkie niezbędne dokumenty wymagane do wydania decyzji, a okoliczności wypadku są jasne ubezpieczyciel nie powinien zwlekać z decyzją do 30 dnia, a wydać ją bez zbędnej zwłoki w przeciągu kilku dni.

Jeżeli wyjaśnienie okoliczności wypadku wymaga terminu dłuższego niż 30 dni, zakład ubezpieczeń wydaje decyzję w ciągu 14 dni od momentu ustalenia wszelkich okoliczności wypadku. Ostateczny termin nie może przekroczyć 90 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Terminy te mogą ulec wydłużeniu, jeżeli toczy się postępowanie, a od jego wyniku uzależniona jest wysokość odszkodowania. W praktyce oznacza to, iż w sytuacji gdy okoliczności wypadku nie są jasne, bądź stan faktyczny jest skomplikowany, a odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń zależy od toczącego się postępowania karnego - okres oczekiwania na odszkodowanie może się znacznie przedłużyć ponad wspomniane w ustawie 90 dni.

Praktyczne kwestie przyspieszające otrzymanie środków

Mając na uwadze wspomniane wyżej przepisy, składając zawiadomienie o szkodzie należy pamiętać by podać wszelkie posiadane informacje. Należy także przekazać dokumenty obrazujące i potwierdzające okoliczności wypadku.

Pomoże to w znacznym skróceniu czasu oczekiwania na decyzję ubezpieczyciela. Jednym z dwóch podstawowych dokumentów umożliwiających sprawne wydanie decyzji jest dokument potwierdzający odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. Może to być:

  • oświadczenie sprawcy wypadku

  • notatka policyjna

  • wyrok sądu karnego.

Drugim natomiast dokument lub dokumenty obrazujące rozmiar powstałej szkody. Mogą to być dokumenty medyczne w przypadku szkody dotyczącej obrażeń ciała. W przypadku roszczeń po śmierci poszkodowanego może to być oświadczenie o relacjach i więziach ze zmarłym.

Tak więc posiadanie wskazanych wyżej dokumentów umożliwi wydanie decyzji w sprawie i wypłatę odszkodowania do 30 dni, a nawet znacznie szybciej. Niestety, nie zawsze sprawne i szybkie uzyskanie dokumentu potwierdzającego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń będzie możliwe.

Często niestety wygląda to tak, iż drugi uczestnik nie przyznaje się do winy, a wówczas spór rozstrzyga sąd w procesie karnym. Jak powszechnie wiadomo terminy procesów sądowych mogą być mocno rozciągnięte w czasie.

Formalne kwestie przyspieszające otrzymanie środków

Istotna, mając na uwadze czas oczekiwania na otrzymanie odszkodowania, jest również forma zgłoszenia szkody oraz wskazanie sposobu otrzymania środków. Dobrze jest sprawdzić czy zakład ubezpieczeń przyjmuje zawiadomienia o szkodzie drogą mailową (w obecnych czasach jest to zazwyczaj standard) i w ten sposób zgłosić szkodę.

Korespondencja również może odbywać się drogą elektroniczną. To znacznie przyspieszy proces likwidacji szkody, a co za tym idzie uzyskania należnego odszkodowania.

W zgłoszeniu należy wskazać również sposób transferu pieniędzy. Oczywiście wskazanie konta bankowego znacznie przyspieszy czas otrzymania należnych środków.

Czas otrzymania odszkodowania, a odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Sytuacją szczególną jest, gdy podmiotem odpowiedzialnym będzie nie zakład ubezpieczeń, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dzieje się tak, gdy sprawca wypadku jest nieznany bądź zbiegł z miejsca zdarzenia. Wówczas czas oczekiwania na otrzymanie środków jest wydłużone.

Zawiadomienie o szkodzie składa się do UFG za pośrednictwem jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń. Towarzystwo ma określone terminy na przeprowadzenie likwidacji szkody tj. zebranie kompletu dokumentów z postępowania karnego oraz zebranie dokumentacji obrazującej rozmiar doznanej szkody.

Po zebraniu w/w dokumentów zakład przekazuje całość akt do UFG. Ten ma 30 dni na wydanie decyzji. I również w tej sytuacji - jeżeli dokumentacja jest kompletna - decyzja może, a nawet powinna zostać wydana szybciej. Termin 30 dniowy jest wskazany jako maksymalny.

Muszę nadto wspomnieć, iż jeżeli UFG stwierdzi, że przesłana przez towarzystwo ubezpieczeniowe dokumentacja jest niekompletna, zwraca akta celem uzupełnienia. Po ponownym przesłaniu uzupełnionych już dokumentów, Fundusz ponownie ma 30 dni na zajęcie stanowiska.

Podsumowanie

Pomimo wskazanych przez ustawodawcę terminów na zajęcie stanowiska i wypłatę odszkodowania, poszkodowani mają możliwość podjęcia działań, które znacznie przyśpieszą otrzymanie odszkodowania.

Działanie te nie wymagają nadzwyczajnego wysiłku, a ich podjęcie znacznie ułatwi pracę ubezpieczycielowi. Pozbawi go także możliwości przeciągania postępowania likwidacyjnego. Tak więc dzięki staranności i skrupulatności możemy otrzymać odszkodowanie w terminie szybszym, niż przewiduje to ustawodawca.

Średnia ocena: 4.33

Czytaj także

PZU zgłoszenie kolizji ile czasu trzeba czekać na decyzję?

W PZU zgłoszenie kolizji odbywa się szybko, a kierowca nie jest narażony na niepotrzebne koszty i stres związany z oczekiwaniem. Ubezpieczyciel proponuje wiele możliwości zgłoszenia szkody przez Internet, telefonicznie lub dzięki bezpłatnemu formularzowi.

Szkoda całkowita z oc sprawcy. Jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Gdy miał miejsce wypadek i stwierdzona zostanie szkoda całkowita z OC sprawcy poszkodowany może liczyć na świadczenia, które pomogą mu w naprawie jego pojazdu. Duża część kierowców decyduje się na współpracę z kancelarią odszkodowawczą, by uniknąć niepotrzebnych kosztów z ubezpieczycielem.

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

W przypadku wystąpienia wypadku czy to komunikacyjnego, czy wypadku na uszkodzonym bądź śliskim chodniku, wypadku na gospodarstwie rolnym itp., można ubiegać się odszkodowanie.