Odszkodowanie z oc sprawcy kolizji czy należy się tylko za samochód?

odszkodowanie z oc sprawcy kolizji - możliwości świadczeń

Niektórzy poszkodowani nie wiedzą, że mogą uzyskać odszkodowanie także za uszczerbek na zdrowiu i inne straty. Co dokładnie przysługuje poszkodowanym? Jak mogą to uzyskać?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku nie musi dotyczyć tylko samochodu. Poszkodowani często mylą ubezpieczenie OC ze świadczeniami należącymi się z tytułu Następstw Nieszczęśliwego Wypadku. O ile w przypadku NNW z góry ustalony jest zakres odszkodowania, o tyle przy Odpowiedzialności Cywilnej poszkodowany może sam określić, z jakiego tytułu i o jakie świadczenie będzie się ubiegał.

Istotne jest rozróżnienie dwóch kategorii szkód:

  • na osobie, kiedy możemy wystąpić z roszczeniem;
  • na mieniu, kiedy występujemy o odszkodowanie.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Poszkodowany w kolizji powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na uszczerbek na zdrowiu, który poniósł w związku ze zdarzeniem drogowym. Dotyczy to zarówno kosztów leczenia czy samych lekarstw, jak i rehabilitacji, a także dojazdu do szpitala. Co więcej, poszkodowany może zgłosić roszczenie z tytułu cierpienia fizycznego oraz psychicznego. Wówczas może uzyskać zadośćuczynienie.

Inne świadczenia zdrowotne

Następstwa kolizji mogą przybrać o wiele poważniejszą formę. Poszkodowani często jeszcze długo borykają się z problemami zdrowotnymi. Dla części z nich oznacza to pogorszenie sytuacji finansowej. By temu zapobiec, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę zarobków, które utracił w wyniku złej kondycji zdrowotnej oraz długotrwałego leczenia.

Kiedy problemy zdrowotne okażą się długotrwałe, możliwe jest również ubieganie się o zasiłek wyrównawczy, który rekompensuje utracony dochód. Dodatkowo poszkodowanemu może przysługiwać renta na zwiększone potrzeby. Przykładem może być dodatkowa opieka czy rehabilitacją.

Osobom, którym przyznana została grupa inwalidzka, może przysługiwać odszkodowanie pokrywające koszty przekwalifikowania się. Jest to jednorazowe świadczenie, które może umożliwiać nawet założenie działalności gospodarczej.

Poszkodowany ma również prawo ubiegania o zwrot kosztów dostosowania mieszkania. Gdy wypadek komunikacyjny spowoduje niepełnosprawność lub inny poważny uszczerbek, towarzystwo ubezpieczeniowe.ponosi koszty związane z przebudową łazienki czy ubikacji. Może to być:

  • montaż uchwytów
  • montaż urządzeń pomocniczych
  • zmiana armatury

W przypadku, gdy poszkodowany mieszka na wysokim piętrze i po wypadku ma trudności z poruszaniem się, jest możliwość zwrotu kosztów związanych z zmianą mieszkania. Kolejnym udogodnieniem jest likwidacja barier architektonicznych poprzez zamontowanie urządzeń czy pochylni umożliwiających sprawne przemieszczanie się.

Odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku samochodowym za uszkodzone rzeczy

Odszkodowanie z OC może dotyczyć również zgubionych przez poszkodowanego przedmiotów osobistych. Mowa tutaj o częściach garderoby i innych przedmiotach posiadanych przez poszkodowanego w dniu kolizji.

Celem opisanych roszczeń jest przede wszystkim polepszenie sytuacji zdrowotnej i materialnej osoby, która doznała uszczerbku w wyniku kolizji drogowej. Dzięki temu poszkodowany będzie mógł powrócić do normalnego trybu życia.

Koniecznie przeczytaj artykuł: ,,Wycena samochodu - czy ma znaczenie dla wysokości odszkodowania?".

Średnia ocena: 4.69

Czytaj także

Zgłoszenie szkody Concordia - samochód

Zgłoszenie szkody Concordia - co musisz wiedzieć na temat likwidacji szkody, sposobów zgłaszania, a także dokumentów. Sprawdź najważniejsze informacje! W prosty sposób możesz zgłosić szkodę przez formularz on-line.

PZU zgłoszenie kolizji ile czasu trzeba czekać na decyzję?

W PZU zgłoszenie kolizji odbywa się szybko, a kierowca nie jest narażony na niepotrzebne koszty i stres związany z oczekiwaniem. Ubezpieczyciel proponuje wiele możliwości zgłoszenia szkody przez Internet, telefonicznie lub dzięki bezpłatnemu formularzowi.

Pożar domu odszkodowanie nie tylko dla ubezpieczonych

Pożar domu jest dla poszkodowanych stresującym wydarzeniem. Poszkodowani muszą liczyć na wsparcie bliskich im osób oraz wiedzieć w jakich sytuacjach mogą uzyskać odszkodowanie za pożar domu w braku wykupionej polisy na mienie, które uległo zniszczeniu.

Zalanie mieszkania jakie odszkodowanie się należy?

Szkody na mieniu są szczególnie kosztowne i często bardzo trudne do likwidacji. Tak może być także w przypadku zalania mieszkania, które jest szczególnie częstym problemem. Co zrobić, gdy do takiej szkody dojdzie w naszym mieszkaniu? Czy gdy wystąpi zalanie mieszkania można uzyskać odszkodowanie?

Skręcenie kolana odszkodowanie nie tylko z ZUS

Gdy miało miejsce skręcenie kolana odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty związane z jego leczeniem. Osoba poszkodowana powinna pamiętać, że wypłata należnej rekompensaty ma miejsce również z ZUS oraz z polisy OC pracodawcy.