Zgłoszenie szkody z oc na miejscu wypadku - krok po kroku

zgłaszanie szkody z oc - zadbaj o to jeszcze na miejscu wypadku

Na miejscu wypadku należy podjąć kilka niezbędnych czynności. Dzięki temu nie tylko zadbasz o osoby, które ucierpiały, ale także zabezpieczysz szkody. Odpowiednie postępowanie ułatwia także zgłaszanie szkody, a następnie otrzymanie odszkodowania. Sprawdź, jak powinno wyglądać zgłoszenie szkody jeszcze na miejscu wypadku.

Zabezpieczenie samochodów

W pierwszych chwilach po wypadku należy zadbać o bezpieczeństwo. Samochody — o ile to możliwe — powinny stać w takim miejscu, by nie utrudniały ruchu. Przestawienie aut minimalizuje też dalsze straty. Nie powinno jednak przestawiać się aut, jeżeli w wypadku są ranni. Dlatego po wyjściu z pierwszego szoku należy się upewnić, czy wszyscy są cali.

Następnie należy zadbać o zabezpieczenie miejsca zdarzenia, np.: ustawiając trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości.

Wezwanie karetki i policji

Jeżeli okazuje się, że w wypadku ktoś ucierpiał, konieczne jest wezwanie odpowiednich służb. To nie tylko pogotowie, ale także policja. W tym przypadku musi przeprowadzić dochodzenie.

Policję należy wezwać także wtedy, gdy do przestępstwa, np.: sprawca jest nietrzeźwy. Policja pomaga także ustalić, kto rzeczywiście spowodował wypadek. Poszkodowany nie zawsze przyznaje się do winy lub nie chce podać swoich danych.

Zebranie danych od sprawcy

Pamiętaj, że wezwanie policji nie zawsze jest konieczne. Jeżeli straty są niewielkie i nikt nie odniósł większych obrażeń, to można spisać oświadczenie. W tym przypadku konieczne jest zebranie danych uczestników wypadku, a następnie uzupełnienie ich w oświadczeniu. Do tych danych należą:

  • adres miejsca zdarzenia

  • numery rejestracyjne aut

  • dane obu kierowców — Imię, nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania, numer telefonu

  • numer polisy sprawcy i nazwę TU.

W oświadczeniu musi znaleźć się także jasny opis zdarzenia, a także jednoznaczne wskazanie sprawcy. Jest to bardzo ważne dla przyszłej likwidacji szkody. Ubezpieczyciel nie może mieć wątpliwości co do tego, że to właśnie jego klient ponosi odpowiedzialność.

Dokumentacja szkody

Po ustaleniu odpowiedzialności i danych sprawcy warto zadbać o dokumentację szkody. Są to przede wszystkim zdjęcia. Pokazują one nie tylko rozmiar szkód, ale także położenie samochodów zaraz po zdarzeniu. To ważne, w szczególności, gdy samochody są później przestawiane.

Dobrze jest także zebrać oświadczenia świadków zdarzenia, a także ich dane. Pomaga to w dokładniejszym ustaleniu okoliczności zdarzenia.

Zgłoszenie szkody

Dopiero na końcu, czyli po opanowaniu sytuacji, ustaleniu okoliczności i sprawcy, a także spisaniu najważniejszych danych poszkodowany może zgłosić szkodę. Warto to zrobić jeszcze na miejscu wypadku. Wystarczy jedynie zadzwonić do ubezpieczyciela — sprawcy lub swojego, jeżeli jest możliwość Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Przy zgłoszeniu należy podać wszystkie dane własne, dane sprawcy, a także dane samochodów. Jeżeli samochód nie nadaje się do jazdy, trzeba to zaznaczyć. Ubezpieczyciel odholuje samochód lub dostarczy pojazd zastępczy. Doradca pyta także o dokumenty. Zwykle należy je przesłać pocztą lub przekazać likwidatorowi szkody w późniejszym terminie.

Średnia ocena: 4.75

Czytaj także

Zgłoszenie szkody. Od czego zacząć?

Zgłoszenie szkody, nawet w przypadku stłuczki zawsze jest przyczyną wielkiego stresu. Poszkodowany dość szybko musi opanować sytuację, pomóc innym, a także ocenić straty.

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej. Ogólne porady

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej, to rzecz od której powinien zacząć każdy poszkodowany kierowca. Powinien on jak najszybciej zgłosić szkodę, która dotyczyła jego bezpośrednio lub miała miejsce z jego udziałem.

Zgłoszenie szkody Gothaer SA po wypadku samochodowym

poszkodowany może dochodzić swych roszczeń bezpośrednio od sprawcy wypadku jego lub ubezpieczyciela. Dla poszkodowanego wygodniejsze jest zgłoszenie szkody do Gothaer - jeżeli sprawca jest tam ubezpieczony. Dzięki temu szybciej i sprawniej uzyska odszkodowanie.