Szkoda całkowita z oc sprawcy. Jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Szkoda całkowita z oc sprawcy i dalsze postępowanie z ubezpieczycielem

Ze szkodą całkowitą z OC sprawcy mamy do czynienia, gdy koszt naprawy pojazdu przewyższa jego wartość. O szkodzie całkowitej decyduje ubezpieczyciel, porównując wartość kosztu naprawy wskazaną w kosztorysie z wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym wskazaną w arkuszu ustalenia wartości pojazdu.

Szkoda jest całkowitą, co dalej?

Zgodnie z treścią art. 817 kc zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Jeśli po kolizji podejrzewamy, że szkoda może być całkowita, podstawą jest szybkie zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń, co uruchomi procedurę ustalenia wysokości szkody i ułatwi nam decyzję co do dalszych losów naszego pojazdu.

Najprościej jest przekazać do zakładu ubezpieczeń informację o tym, żeby wystawił pojazd na aukcję. Zakład ubezpieczeń jako profesjonalny podmiot ma obowiązek wspomóc nas w zagospodarowaniu wraku. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, albowiem otrzymujemy odszkodowanie oraz wartość pozostałości, czyli kwotę ceny, jaką uzyska wrak na aukcji.

Pozbywamy się problemu, a nasza szkoda całkowita z OC sprawcy jest zrefundowana do wysokości ustalonej przez ubezpieczyciela wartości pojazdu.

Szkoda całkowita - co z wrakiem?

Gdy zostaniemy poinformowani o tym, że szkoda jest całkowita i decydujemy, że nie będziemy go naprawiać, należy pojazd zezłomować i wyrejestrować. Zajmują się tym specjalne stacje złomowania pojazdów, które wystawią nam odpowiedni dokument potwierdzający, że pojazd został zezłomowany.

Z takim dokumentem udajemy się do wydziału komunikacji, aby wyrejestrować pojazd. Zgodnie z prawem tylko samochód, który został oddany do certyfikowanej stacji demontażu pojazdów, może zostać prawnie wyrejestrowany w Wydziale Komunikacji.

Sprawne zezłomowanie pojazdu ograniczy koszt parkingu pojazdu. Unikniemy w ten sposób zarzutu ubezpieczyciela sprawcy o powiększeniu rozmiaru szkody oraz w konsekwencji unikniemy zapłaty faktury za parking przez nas samych.

Nadto, wyrejestrowany pojazd nie podlega ubezpieczeniu, wobec tego możemy zgłosić się do naszego ubezpieczyciela o zwrot zapłaconej składki proporcjonalnie do wykorzystanego okresu.

Pojazd zastępczy przy szkodzie całkowitej

W dobie popularnego najmu pojazdów zastępczych dostarczanych przez ubezpieczyciela lub podmiot zewnętrzny specjalizujący się w tego typu usługach należy pamiętać, aby dobrze zapoznać się z warunkami umowy najmu.

Może bowiem okazać się, że w wypadku szkody całkowitej musimy zwrócić pojazd w ciągu 7 dni od decyzji o rozliczeniu szkody jako całkowitą, przeczytaj więcej o szkodzie całkowitej: Szkoda całkowita w pojeździe.

To bardzo ważne bowiem dostawca pojazdu w razie niezaspokojenia roszczenia o zwrot kosztu najmu przez ubezpieczyciela będzie dochodził należności bezpośrednio od nas.

Koniecznie przeczytaj artykuł: ,,Odzyskanie odszkodowania od nieubezpieczonego kierowcy - co robić?".

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

PZU Szkoda w zwierzętach

W przypadku, gdy doszło do szkody, w ramach której ucierpiały zwierzęta, należy skompletować i przedstawić szereg dokumentów. Dzięki temu zgłoszenie PZU szkoda będzie skuteczne. Jak należy to zrobić? O czym należy pamiętać? Tego dowiesz się z naszego poradnika

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.

Odwołanie od decyzji Inter Polska SA szkoda w mieszkaniu

Odwołanie od decyzji Inter przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego obejmuje ubezpieczenie i który nie jest zadowolony ze swojego odszkodowania. Wystarczy złożyć odpowiednie pismo u ubezpieczyciela oraz przedstawić dowody wskazujące na konieczność wypłaty wyższego odszkodowania.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?