Skręcenie kręgosłupa szyjnego - jak udokumentować do odszkodowania

Skręcenie kręgosłupa szyjnego

Po stłuczce pojazdów większość uczestników kolizji twierdzi, iż nie odczuwa uciążliwego bólu. Niektórzy twierdzą, że czują się dobrze i nie zostali poszkodowani. Uczestnicy odmawiają obserwacji w szpitalu i utrzymują, że nie doznali większych obrażeń.

Zadośćuczynienie za ból

Nierzadko u powyższych osób po wypadku pojawia się długotrwały ból i uczucie dyskomfortu w odcinku szyjnym kręgosłupa. Skręcenie kręgosłupa szyjnego przez wielu nazywane smagnięciem bicza (z angielskiego whiplash), powstaje najczęściej w wypadkach komunikacyjnych. Głównie są to uderzenia w tył samochodu, którym poruszała się osoba poszkodowana. Uraz ten powstaje w wyniku gwałtownego ruchu głowy do tyłu, a następnie w przód. Głównymi objawami są:

 • ból głowy i szyi,
 • zawroty głowy,
 • poczucie zmęczenia,
 • zaburzenie widzenia

Objawy bardzo często na początku są ignorowane przez poszkodowanych. Sam uraz diagnozowany jest nawet kilka dni po zdarzeniu, kiedy samopoczucie nie ulega poprawie. Trzeba pamiętać, że poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia za ból i cierpienie oraz odszkodowania z OC sprawcy.

Istotne jest poinformowanie służb ratunkowych o zdarzeniu. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich dolegliwościach, nawet tych, które z pozoru wydają się niewielkie. Ubezpieczyciel w toku prowadzonych czynności zażąda:

 • przesłania notatki policyjnej, w której stwierdzona zostanie obecność osoby ubiegającej się o zadośćuczynienie i odszkodowanie,
 • przedstawienia karty medycznych czynności ratunkowych,
 • zgromadzonej w procesie leczenia pełnej dokumentacji medycznej

Odszkodowanie za uszczerbek

Ważne jest, by w przypadku uczestnictwa w kolizji drogowej nie zwlekać z wizytą u lekarza. Możliwe, że po zajściu zdarzenia konieczna będzie wizyta u ortopedy i neurologa. Nawet jeżeli objawy nie są uciążliwe, bardzo istotne jest przeprowadzenie szybkiej diagnostyki.

Zakład ubezpieczeń zleca przeprowadzenie naocznej lub zaocznej komisji lekarskiej, na podstawie której podejmowana jest decyzja w sprawie uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli poszkodowany otrzyma zaproszenie na badanie organizowane przez ubezpieczyciela warto jest z niego skorzystać. Odmowa badania może skutkować odmową wypłaty świadczenia.

Jeżeli poszkodowany zdecyduje się dochodzić swoich roszczeń warto wiedzieć, iż poza zadośćuczynieniem przysługuje także zwrot poniesionych kosztów:

 • dojazdów do placówek medycznych
 • leczenia
 • zakupu leków
 • utraconych dochodów a także kosztów opieki

Każde z powyższych powinno zostać dokładnie udokumentowane tak, by udowodnić faktycznie poniesione wydatki. Osoba poszkodowana powinna zatem gromadzić wszystkie rachunki i faktury związane z leczeniem. Zwrot dotyczy także kosztów dojazdu. Poszkodowany powinien zatem dostarczyć:

 • bilety komunikacji miejskiej, jeżeli dojazdy do placówek odbywały się np. autobusem.
 • oświadczenie o przebytych kilometrach, jeżeli poszkodowany podróżował prywatnym samochodem

Utracone dochody należy udokumentować przedkładając stosowne oświadczenie o uzyskiwanych dochodach wystawiane przez pracodawcę.

W ostatnim czasie zakłady ubezpieczeń często odmawiają wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania za urazy kręgosłupa szyjnego. Z tego powodu warto skorzystać z usług profesjonalnego doradcy. Firma pomagająca poszkodowanym pomoże w zebraniu potrzebnej dokumentacji, udzieli niezbędnych wskazówek i przeprowadzi poszkodowanego przez trudny czas powrotu do normalnej sprawności.

Średnia ocena: 4.33

Czytaj także

Skręcenie kolana odszkodowanie nie tylko z ZUS

Gdy miało miejsce skręcenie kolana odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty związane z jego leczeniem. Osoba poszkodowana powinna pamiętać, że wypłata należnej rekompensaty ma miejsce również z ZUS oraz z polisy OC pracodawcy.

Skręcenie kostki odszkodowanie od ZUS i ubezpieczyciela

Jeśli ma miejsce skręcenie kostki odszkodowanie powinno zostać wypłacone osobie poszkodowanej. Główną przyczyną powstania wspomnianego urazu bywa – bieg, skok czy szybki chód po nierównym podłożu, gdy niewłaściwie postawi się stopę. Do urazu dochodzi przy nadmiernym skręceniu stawu na bok.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

W przypadku wystąpienia wypadku czy to komunikacyjnego, czy wypadku na uszkodzonym bądź śliskim chodniku, wypadku na gospodarstwie rolnym itp., można ubiegać się odszkodowanie.