Zgłoszenie szkody - najważniejsze informacje i porady

Zgłoszenie szkody - najważniejsze informacje i porady

Jak zgłosić szkodę? Co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie? I kto może pomóc? Oto najważniejsze odpowiedzi dotyczące zgłoszenia szkody.

Każdy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie w przypadku, gdy szkodę spowoduje osoba trzecia. Ważne jest przy tym także, aby sprawca miał wykupioną polisę OC. Taki poszkodowany jest w znacznie lepszej sytuacji. Wówczas odszkodowanie wypłaca właśnie zakład ubezpieczeń. Bez polisy OC odzyskanie odszkodowania jest możliwe, ale często konieczna jest sprawa sądowa. Należy także udowodnić swoje roszczenia, co bez właściwej wiedzy prawnej często sprawia problemy.

Aby poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie, najpierw konieczne jest zgłoszenie szkody. Inicjuje ono likwidację szkody. Podczas zgłoszenia należy podać informacje dotyczące:

 • okoliczności zdarzenia
 • powstałych szkód
 • danych polisy
 • sprawcy
 • poszkodowanego

Szkodę należy zgłosić jak najszybciej po zdarzeniu, zaraz po uzyskaniu właściwych danych od sprawcy.

Co jest konieczne?

Poszkodowany, oprócz najważniejszych informacji, powinien także przekazać dokumenty. Można je podzielić na dwie grupy.

Pierwsza grupa dokumentów powinna wskazywać na tożsamość sprawcy i okoliczności wypadku:

 • oświadczenie sprawcy

To dokument, który spisują sprawca i poszkodowany bezpośrednio po kolizji. Zawarte są w okoliczności zdarzenia, dane samochodów i kierowców, a także zakres szkód. Wskazany jest także jednoznacznie sprawca.

 • notatka policyjna

Jeżeli sprawca nie przyznaje się do winy, u poszkodowanych doszło do poważnych obrażeń lub sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, to konieczne jest wezwanie policji. Ona ustala, co się stało. Funkcjonariusze sporządzają także notatkę policyjną, którą należy później przekazać ubezpieczycielowi.

 • wyrok sądu

W niektórych sprawach to sąd musi ustalić sprawcę i okoliczności wypadku. Zwykle dzieje się to wtedy, gdy doszło do poważnych obrażeń u poszkodowanego lub sprawca nie przyznaje się do winy. Ubezpieczyciel uznaje prawomocny wyrok sądu.

 • postanowienie prokuratury

Prokurator wydaje decyzję o wszczęciu śledztwa lub jego umorzeniu — w niektórych przypadkach prokurator może nie dopatrzyć się znamion przestępstwa.

Druga grupa dokumentów potwierdza wystąpienie szkody, a także wysokość roszczeń:

 • dokumentacja medyczna
 • rachunki i faktury
 • zdjęcia uszkodzonych przedmiotów

Warto przekazać także inne dokumenty, jak:

 • dane i relacje świadków
 • zdjęcia z miejsca wypadku
 • nagranie z wideorejestratora

Jakie są terminy?

Ubezpieczyciele bardzo często na swoich stronach wskazują dość krótkie terminy zgłoszenia szkody. Doradzają, aby dokonać tego jak najszybciej po wypadku. Niektórzy ubezpieczyciele doradzają, aby zgłosić się w ciągu 24h, inni proszą o zgłoszenie w ciągu 7 dni.

Tymczasem poszkodowani, w zależności od rodzaju szkody, mają dwa terminy na zgłoszenie:

 • 3 lata
 • 20 lat w przypadku, gdy wypadek był traktowany jako przestępstwo

Co się dzieje po zgłoszeniu szkody?

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel analizuje wszystkie dokumenty. Sprawdza także, czy faktycznie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że ubezpieczyciel sprawdza, czy faktycznie wskazany kierowcą jest sprawcą i czy nie doszło do współwiny poszkodowanego.

Następnie ubezpieczyciel przysyła rzeczoznawcę, jeżeli doszło do szkody rzeczowej. Sprawdza i dokumentuje wszystkie szkody. Następnie sporządza kosztorys naprawy pojazdu. To dokument, w którym wyszczególnione są wszystkie koszta związane z naprawą pojazdu.

Jeżeli doszło do szkody na osobie, ubezpieczyciel organizuje komisję lekarską. Podczas zaocznej komisji lekarz jedynie analizuje dostarczoną dokumentację medyczną. Może również wezwać poszkodowanego na badanie. Wówczas stan zdrowia poszkodowanego zostanie dokładnie zweryfikowany. Podczas komisji lekarz ustala procentowy uszczerbek na zdrowiu. Na jego podstawie wypłacane jest odszkodowanie.

Jakie problemy mogą wystąpić?

Przy samym zgłoszeniu szkody żadne problemy nie mogą mieć miejsca. Jest to bowiem jedynie formalne poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie.

Problemem może być jednak wiedza i konieczne formalności.

Poszkodowani często nie wiedzą, o co dokładnie mogą się starać. Zwykle odszkodowanie kojarzy się z jednym świadczeniem. Tymczasem w zależności od potrzeb i rodzaju szkód poszkodowany może uzyskać także:

 • odszkodowanie za straty rzeczowe
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego
 • zwrot kosztów leczenia, opieki, a także kosztów dojazdów np.: do placówki leczniczej
 • rentę
 • zadośćuczynienie
 • zwrot utraconego dochodu

Poważnym problemem przy zgłoszeniu szkody jest także toczący się proces sądowy sprawcy. Czy to dobry moment, aby sprawę zgłosić do ubezpieczyciela? A może powinien się tym zająć sąd? Poszkodowani często mają wątpliwości, czy mogą już się skontaktować z ubezpieczycielem.

Czy przydaje się prawnik?

Podczas zgłaszania szkody prawnik nie jest wymagany, o ile poszkodowany wie, w jaki sposób sprecyzować i udowodnić roszczenia. Często już we wniosku należy wskazać kwotę odszkodowania czy zwrotu kosztów. Należy również dołączyć stosowne dokumenty jako dowód lub podać stosowną podstawę prawną.

Może on jednak przydać się przy bardziej skomplikowanych sprawach. Może być tak, gdy poszkodowany stara się o większą ilość świadczeń lub nie może sam starać się o odszkodowanie. Warto także zainteresować się usługami prawnika przy staraniu się o zadośćuczynienie — tego typu sprawy bowiem bardzo często mają finał w sądzie.

Prawnik może także nadzorować proces likwidacji szkody i w razie konieczności interweniować u ubezpieczyciela. Może np.: przesłać ponaglenie, gdy wypłata odszkodowania się przedłuża lub wystosować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, gdy wypłacone odszkodowanie jest za niskie.

Aby właściwie wybrać kancelarię prawniczą, należy zwrócić uwagę na:

 • specjalizację prawnika
 • jego skuteczność
 • doświadczenie

Kto może jeszcze pomóc?

Wielu poszkodowanych obawia się, że pomoc prawnika bardzo dużo kosztuje i w dodatku komplikuje całą procedurę uzyskiwania odszkodowania. Dlatego powstało rozwiązanie tańsze i prostsze.

Dzięki automatyce prawnej - Justice-as-a-Service cała procedura odbywa się przez internet. W zależności od potrzeb poszkodowanego oferowane są różnorodne formularze, dzięki którym można wygenerować potrzebny dokument. Jest on ściśle dopasowany do potrzeb poszkodowanego — jest on bowiem sporządzony na podstawie danych, które poszkodowany sam przesyła. Dokument jest następnie przekazywany do ubezpieczyciela.

Zgłoszenie szkody jest podstawowym krokiem do uzyskania odszkodowania. Samo w sobie nie sprawia większych problemów — poza szczególnymi sytuacjami. Często jednak później pojawiają się różnorodne problemy. Dlatego w takich sytuacjach warto wspomóc się poradą prawną.

Średnia ocena: 3.71

Czytaj także

Zgłoszenie szkody. Od czego zacząć?

Zgłoszenie szkody, nawet w przypadku stłuczki zawsze jest przyczyną wielkiego stresu. Poszkodowany dość szybko musi opanować sytuację, pomóc innym, a także ocenić straty.

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej. Ogólne porady

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej, to rzecz od której powinien zacząć każdy poszkodowany kierowca. Powinien on jak najszybciej zgłosić szkodę, która dotyczyła jego bezpośrednio lub miała miejsce z jego udziałem.

Zgłoszenie szkody PZU - O jakie informacje prosi ubezpieczyciel

Aby ubezpieczyciel mógł przyjąć zgłoszenie szkody, potrzebuje kilku informacji. Dzięki temu może później przeprowadzić skuteczną likwidację szkody. Jakie to informacje? Jak wygląda zgłoszenie szkody i czego wymaga PZU. Sprawdzisz to w poniższym artykule.

Zgłoszenie szkody Aviva - najważniejsze informacje

Po wypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie. By to było możliwe, konieczne jest zgłoszenie szkody np: do Aviva. Ubezpieczyciel ten proponuje kilka sposobów zgłoszenia. Jak tego dokonać? Jakie dokumenty są potrzebne? Co dzieje się dalej?