Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - kiedy warto je złożyć?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela coraz popularniejsze wśród poszkodowanych

Złożenie reklamacji od wydanej decyzji ubezpieczyciela jest jednym z podstawowych praw, jakie przysługują osobie poszkodowanej w związku z zaniżonym świadczeniem odszkodowawczym. Z roku na rok zwiększa się świadomość osób poszkodowanych i wzrasta ilość odwołań od decyzji, którą wydają ubezpieczyciele. Jednak wciąż dużo osób poszkodowanych nie wie, jak rozwiązać problem ze zbyt niską wypłatą swojego odszkodowania. W artykule wyjaśnimy, jakie kroki trzeba podjąć, by wypłata wystarczyła na pokrycie wszystkich strat oraz, w jaki sposób rozwiązać spór ze swoim ubezpieczycielem.

Napisanie odwołania nie musi być skomplikowane

Napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela wcale nie musi być trudne. Z naszą pomocą taki dokument bez problemu napiszesz sam i przekonasz się, że droga do odzyskania odszkodowania w odpowiedniej wysokości nie musi być skomplikowana. W przypadku wszystkich prawnych pism obowiązują pewne terminy, których ubezpieczalnie bardzo przestrzegają. Choćby jeden dzień zwłoki czy opóźnienia na dobre przekreśla Twoje starania się w walce o wyższe odszkodowanie. Na samym początku warto wytłumaczyć czym jest właśnie owo odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, szczegóły sprawdzisz na: https://helpfind.pl/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela

W roku 2015 weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez wszystkie podmioty rynku finansowego. Od tej pory możliwe było wchodzenie w polemikę z ubezpieczycielem, a samemu poszkodowanemu przysługiwało prawo do złożenia takiej reklamacji w formie przewidzianej u danego ubezpieczyciela. Każdy ubezpieczyciel musi udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, lecz nie powinno to nastąpić później niż w terminie 30 dni, od momentu otrzymania reklamacji. W przypadku trudnych i skomplikowanych spraw termin ten może wynieść nawet do 90 dni. W przypadku niedotrzymania terminu na zajęcie stanowiska przez ubezpieczyciela, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą osoby poszkodowanej.

Problemy z wypłatą odszkodowaniaźródło: materiały własne redakcji

Koniecznie przestrzegaj terminów

Bardzo ważny jest sam termin, jaki ma osoba poszkodowana na zgłoszenie swojego odwołania. W świetle obowiązujących przepisów wynosi on 3 lata. Nie musisz więc robić tego od razu, jednak z doświadczenia wiemy, że takie sprawy najlepiej rozwiązać bez zwłoki. Późniejsze odkładanie wniosku może się przyczynić do niedokładnego zebrania dokumentów, pominięcia niektórych danych czy zwykłego zapomnienia szczegółów. Jeśli sprawca zdarzenia popełnił czyn o skutkach przestępstwa to traktowany jest on jako czyn karalny. Wtedy na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest 20 lat. W przypadku ofiar małoletnich, które nie ukończyły 18. roku życia, sprawa może zostać przedawniona nie wcześniej niż 2 lata po uzyskaniu pełnoletności przez poszkodowanego.

Od kiedy tak naprawdę jest liczony czas, gdy należy przesłać pismo z odwołaniem? Tutaj dowiesz się więcej: https://ps.org.pl/blog/jak-napisac-odwolanie-od,331 Przepisy te są jasne i mówią, że liczy się on od momentu, gdy ubezpieczyciel wydał swoją decyzję. Określenie dnia przedawnienia jest bardzo ważne, ponieważ, jeśli przekroczysz ten termin choćby o dzień, nie masz co liczyć na dalsze wyegzekwowanie roszczeń względem ubezpieczyciela. W niektórych przypadkach można ten termin wydłużyć, jedynym sposobem jest przerwanie biegu przedawnienia. Można to uczynić w następujący sposób:

  • poprzez wniesienie sprawy do sądu
  • przez podjęcie mediacji z ubezpieczycielem w sądzie lub z udziałem Rzecznika Finansowego

przez zgłoszenie innych zdarzeń objętych ochroną z OC

Droga do odzyskania należnego odszkodowaniaźródło: materiały własne redakcji

Pamiętaj o niezbędnych dokumentach

Gdy już zdecydujemy się na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, powinniśmy przedstawić mu niezbędne dokumenty, które pomogą w szybkiej wypłacie należnych nam środków. O czym w szczególności powinniśmy pamiętać i co będzie potrzebne?

  • kopia decyzji ubezpieczyciela
  • kopia kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę z TU
  • dokumenty, które udowodnią stanowisko osoby poszkodowanej

Nie możemy zapomnieć o swoich danych osobowych, dzięki którym ubezpieczycielowi będzie łatwiej znaleźć Twoją sprawę i lepiej się do niej ustosunkować. W tej części pisma powinny się znaleźć takie informacje jak:

  • dane osobowe wraz z adresem
  • dane ubezpieczyciela
  • numer szkody nadany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
  • numer polisy
  • datę wydania decyzji przez ubezpieczyciela

W przypadku szkód osobowych należy przedstawić pełną dokumentację medyczną oraz tą z leczenia powypadkowego. Dobrze jest mieć dokumenty, na podstawie których została wydana decyzja. Może to być opinia medyczna, która określa jak duży był dany uszczerbek na zdrowiu. Gdy uraz był poważniejszy najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku do ubezpieczyciela o przeprowadzenie komisji lekarskiej. Jej celem będzie weryfikacja dotychczasowego uszczerbku na zdrowiu, orzeczonego przez ubezpieczyciela. Opinia jest wydawana przez lekarza orzecznika.

O czym musi pamiętać poszkodowanyźródło: materiały własne redakcji

Z czym poszkodowani mają największy problem?

Wśród najczęściej składanych wniosków dotyczących odwołania od decyzji ubezpieczyciela najwięcej jest tych dotyczących kosztorysów. Większość kierowców nie potrafi go prawidłowo przeczytać. Znajdują się w nim bardzo istotne informacje dla poszkodowanego dotyczące jego pojazdu i części, jakie zostały w nim zamontowane. Odwołania w przypadku zaniżonego kosztorysu stanowią większość zgłaszanych spraw. Prawie 90% kosztorysów zostało zaniżonych, świadczy to o dużej nieznajomości przepisów przez poszkodowanych kierowców. W przypadku odwołania warto powołać się na przepisy z kodeksu cywilnego.

Co jednak w przypadku gdy ubezpieczyciel nie chce przychylić się do Twojego wniosku? W takim przypadku możesz starać odwołać się jeszcze raz. Musisz jedynie pamiętać, że w dniu, w którym zostanie wydana decyzja, rozpoczyna się bieg przedawnienia. Jeśli ubezpieczyciel podtrzymał swoją decyzję, oznacza to, że będzie mniej czasu na dalsze działanie. Do nich należy m.in. sprawa sądowa.

Nie warto czekać i odwołać się od decyzji ubezpieczyciela jak najszybciej, terminy są w tym przypadku bardzo istotne. Po dłuższym czasie zaciera się część dowodów i trudniej udowodnić swoje racje przed ubezpieczycielem. Szybsze dosłanie niezbędnych dokumentów, to szybsza wypłata pieniędzy.

Średnia ocena: 4.26

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.