Kancelaria odszkodowawcza - 3 wskazówki, jak wybrać dobrze

Kancelaria odszkodowawcza oznacza dla poszkodowanego wypłatę rekompensaty

Kancelarie odszkodowawcze są coraz bardziej popularne. Zainteresowanie ich usługami rośnie wraz z coraz większą ilością wypadków i sytuacji, w których osoby poszkodowane mają szansę na otrzymanie pieniędzy za wyrządzone krzywdy.

Rosnąca świadomość przysługujących nam praw powoduje, że chętniej decydujemy się na podjęcie czynności zmierzających do uzyskania odszkodowania, które jest nam należne. Szansa na jego otrzymanie rośnie, kiedy zaufamy profesjonalistom, a wzrasta jeszcze bardziej, kiedy zaufamy profesjonalistom.

Rozpoznawalna marka kancelarii odszkodowawczej

Zniszczenie mienia, wypadek komunikacyjny, śmierć najbliższego członka rodziny, błąd medyczny. To jedynie część sytuacji, w których doznajemy krzywdy. Należy pamiętać, że za każdą można otrzymać adekwatną rekompensatę.

Oczywiste jest, że wypłacone świadczenie nigdy nie będzie w pełni adekwatne do bólu i cierpienia, jakich doznaliśmy w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci kogoś bliskiego, jednak będzie stanowiło pomoc finansową, z której będzie można sfinansować np. koszty leczenia.

Narastająca konkurencja tworzy zaplecze dla firm, które niekoniecznie stawiają na jakość usług, rzetelność i dobro klienta. Powstaje coraz więcej małych kancelarii odszkodowawczych, które nie dysponują należytym przygotowaniem do prowadzenia spraw odszkodowawczych. Często nie posiadają wystarczającej wiedzy, nie są w stanie zaproponować profesjonalnego wsparcia merytorycznego, technicznego oraz pełnej obsługi.

Silna pozycja i rozpoznawalna marka dają wiele możliwości w kontaktach z ubezpieczycielami. Kancelaria rozpoznawalna na rynku nie jest anonimowa i budzi większy respekt. Trzeba pamiętać, że pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, dla ofiar wypadków powinna przede wszystkim opierać się na wzajemnym zaufaniu i uczciwości.

Rolą pełnomocnika winna być nie tylko pomoc co zrozumienie i dbanie o dobro klienta. Na wstępie należy zdyskwalifikować firmę, dla której zasady etyki oraz szacunku w trudnych chwilach, nie istnieją.

Doświadczenie i wiedza kancelarii odszkodowawczej

W podejmowaniu działań przed ubezpieczycielem istotna jest znajomość zmieniających się stale regulacji prawnych, terminów, formalności oraz kolejność podejmowanych działań. Bardzo często osobom niemającym na co dzień styczności z prawem trudno jest nie tylko zrozumieć, ale i znaleźć wszystkie informacje, które mogłyby im pomóc w uzyskaniu odpowiedniego odszkodowania.

Należy pamiętać, że każda ceniona kancelaria odszkodowawcza składa się z profesjonalistów wykształconych w dziedzinie prawa i administracji. Osoby te każdego dnia pomagają innym w uzyskaniu odszkodowania w bardzo różnorodnych sprawach.

Największą skutecznością wyróżniają się jednak ci, którzy oprócz doświadczenia i wykształcenia kierunkowego mają odpowiednie umiejętności komunikacji, mediacji oraz argumentacji.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynności związane z uzyskaniem odszkodowania koszty kancelarii odszkodowawczej to nie jedyne kryterium, jakim powinno się kierować przy jej wyborze. Nic nie jest w stanie zastąpić wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności niezbędnych w tym zawodzie. Oczywiste jest, że każda kancelaria odszkodowawcza świadczy usługi odpłatnie.

Wysokość kosztów ustalana jest indywidualnie i najczęściej stanowi kwotę procentowo wyliczaną z otrzymanego wynagrodzenia. Bywa jednak, że kancelaria odszkodowawcza obliguje swojego klienta do poniesienia dodatkowych opłat. Zdarza się, że czasami nawet porada w sprawie odszkodowania związana jest z koniecznością wniesienia właściwego wynagrodzenia.

Koszty kancelarii odszkodowawczej i zakres prowadzonych usług

Może się zatem okazać, że koszty usługi będą na tyle wysokie, że poszkodowany nie będzie w stanie ich samodzielnie pokryć. Ważne jest zatem zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy umowy i uzyskanie informacji czy ustalone procentowo wynagrodzenie to jedyna opłata, jaką będziemy musieli ponieść.

Należy zwrócić uwagę na zakres usług świadczonych przez daną kancelarię odszkodowawczą. Oferowane działania mogą ograniczać się jedynie do porady, wsparcia merytorycznego czy prowadzenia sprawy jedynie na etapie przedsądowym.

Niektóre z kancelarii oferują za to bieżące monitorowanie procesu likwidacji szkody oraz w razie konieczności reprezentowanie klienta w sprawach przed Sądem. Niektóre sprawy związane są z koniecznością przedłożenia specjalistycznej opinii, której koszty może ponosić kancelaria, ale może i zdarzyć się sytuacja, w której wydatkami z tego tytułu obciążony zostanie poszkodowany.

Zawsze należy rozważyć skorzystanie z usług profesjonalisty, którego praca odciąży nas w wysiłku o ubieganie się o należne odszkodowanie.

Przeczytaj koniecznie artykuł: ,,Odszkodowanie OC za uszczerbek na zdrowiu".

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Jak odzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania obejmuje zniszczony sprzęt AGD czy inne ruchomości, jakie znajdują się w mieszkaniu. Wszystko zależy od rodzaju wykupionej przez nas polisy, bowiem jej warunki mogą ograniczyć nasze roszczenia do niektórych przedmiotów a także nawet mogą ograniczyć jej wysokość.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

PZU zgłoszenie szkody - jaką metodę wybrać?

W przypadku, gdy szkoda dotyczy ubezpieczenia grupowego, należy się skontaktować z osobą, która zajmuje się ubezpieczeniami w naszej firmie. W PZU zgłoszenie szkody jest szybkie, a wypłata należnych środków następuje w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.