Skręcenie stawu skokowego, odszkodowanie bez polisy - czy to możliwe?

skręcenie stawu skokowego odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym

Większość poszkodowanych uważa, że bez właściwej polisy uzyskanie odszkodowanie jest niemożliwe. Czy jest to prawda?

Gdy dojdzie do takiego urazu, skręcenie stawu skokowego odszkodowanie jest możliwe. Jednak nie w każdym przypadku będziemy mogli starać się o odszkodowanie.

Wszystko zależy od tego, w jakich okolicznościach doznaliśmy urazu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż o odszkodowanie możemy starać się nie tylko w sytuacji skręcenia stawu skokowego.

W zasadzie za każdy uraz możemy dochodzić odszkodowania, jeżeli doznamy go w określonych warunkach. Warunki pozwalające na otrzymanie odszkodowania są dość jasne.

Po pierwsze, musi być podmiot odpowiedzialny za szkodę. Po drugie, musimy wykazać winę tego podmiotu za szkodę. W sytuacji, gdy te dwa warunki nie będę spełnione, nie możemy ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

W dalszej części artykułu przedstawimy najczęściej występujące sytuacje, kiedy możemy dochodzić odszkodowanie nie posiadając wykupionej polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Wypadek na chodniku - odszkodowanie

Najczęściej występująca sytuacja w przypadku skręcenia stawu skokowego jest wypadek na chodniku o złej nawierzchni np.: z wystającymi płytami chodnikowymi lub studzienkami kanalizacyjnymi, zapadniętą kostką brukową czy dziurami w nawierzchniach.

Właściciele lub zarządcy dróg mają obowiązek odpowiednio dbać o stan ulic oraz chodników.

Zatem kiedy dojdzie do wypadku na chodniku, którego przyczyną będzie nienależyte utrzymanie nawierzchni chodnika, możemy wystąpić o odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego do właściciela lub zarządcy drogi.

Należy się nam wypłata zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zwrot wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Dodatkowo możemy dochodzić kosztów utraconego dochodu, gdyby w związku z urazem jesteśmy niezdolni do pracy.

Odszkodowanie za wypadek w sklepie

Kolejną często występującym przypadkiem, gdzie pomimo braku ubezpieczenia NNW otrzymamy odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego, jest wypadek w sklepie. Wydawałoby się, że jest to miejsce bezpieczne, jednak rzeczywistość jest inna.

Najczęściej występującym wypadkiem w sklepie jest poślizg na mokrej nawierzchni. Ponadto spotykamy się z przewróceniem regału na klienta czy spadającym towarem z półek.

W każdym z wymienionych przypadków powstaje zobowiązanie odszkodowawcze sklepu, gdyż to zarządza sklepu powinien zapewnić bezpieczeństwo klientowi.

Na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt I ACa 767/09), w którym sąd stwierdził, iż „Miejsce publiczne powinno być odpowiednio przystosowane i bezpieczne dla odwiedzających je osób. Odpowiada za to zarządca terenu”.

Reasumując, należy wskazać, iż jest wiele sytuacji, w których powstaje obowiązek odszkodowawczy. Możliwości uzyskania odszkodowania za skręcony staw skokowy czy inny uraz zależy od miejsca oraz okoliczności samego zdarzenia.

Pomimo że osoba poszkodowana nie będzie miała wykupionej polisy NNW, to są możliwości uzyskania odszkodowania.

Należy pamiętać, iż każdy wypadek jest inny i każdorazowo wymaga szczegółowej analizy. Sklep, zarządca drogi czy to inny podmiot zobowiązany niechętnie przyznają się do popełnionych błędów.

Sprawy takiego typu wymagają większego zaangażowania oraz znajomości prawa. Zatem rekomendujemy z taką sprawą zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika.

Przeczytaj również artykuł: ,,Wysokość odszkodowania za obrażenia - od czego zależy?".

Średnia ocena: 4.32

Czytaj także

Odszkodowanie po wypadku drogowym dla sprawcy. Czy można je uzyskać?

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym? Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wstępne ustalenia policji nie pokrywają się z opinią biegłego wydaną w sprawie. Spowodowanie wypadku czy kolizji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania. Istnieje jednak wyjątek od reguły

Skręcenie kolana odszkodowanie nie tylko z ZUS

Gdy miało miejsce skręcenie kolana odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty związane z jego leczeniem. Osoba poszkodowana powinna pamiętać, że wypłata należnej rekompensaty ma miejsce również z ZUS oraz z polisy OC pracodawcy.

Skręcenie kostki odszkodowanie od ZUS i ubezpieczyciela

Jeśli ma miejsce skręcenie kostki odszkodowanie powinno zostać wypłacone osobie poszkodowanej. Główną przyczyną powstania wspomnianego urazu bywa – bieg, skok czy szybki chód po nierównym podłożu, gdy niewłaściwie postawi się stopę. Do urazu dochodzi przy nadmiernym skręceniu stawu na bok.

Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy wypadku

Często słyszymy lub czytamy o wypadkach, kolizjach, karambolach. Media dostarczają nam informacji o zdarzeniach, na skutek których doszło do zniszczenia pojazdów, a niestety również często do urazu ciała lub nawet śmierci ich uczestników.