Skręcenie kostki odszkodowanie od ZUS i ubezpieczyciela

Skręcenie kostki odszkodowanie wypłacone z polisy OC

Uraz stawu skokowego jest najczęściej występującym urazem w układzie kostno – stawowym człowieka. Jest on bardzo często bagatelizowany przez osoby poszkodowane. Uraz stawu skokowego nazywany potocznie „skręceniem kostki” może doprowadzić w przyszłości do niestabilności czy też zwyrodnienia stawu.

Uraz, który może spowodować problemy

Główną przyczyną powstania wspomnianego urazu bywa – bieg, skok czy szybki chód po nierównym podłożu, gdy niewłaściwie postawi się stopę.

Do urazu dochodzi przy nadmiernym skręceniu stawu na bok, np. złe postawienie stopy przy zeskoku czy też przy złym stąpnięciu podczas biegu.

Typowym objawem skręcenia kostki jest obrzęk i ból w okolicach stawu. Często też występuje stan zapalny.

Wyodrębniamy trzy stopnie urazu stawu skokowo goleniowego:

  • I stopień skręcenia cechuje się niewielkim obrzękiem oraz bólem, ograniczenie ruchomości stawu
  • II stopień skręcenia cechuje niewielka niestabilność. Pojawia się już bolesność znacznego stopnia wraz z wyraźnym obrzękiem i ograniczeniem ruchomości
  • III stopień skręcenia to już całkowite zerwanie włókien więzadłowych w stawie. Bardzo znaczny obrzęk i bolesność

Podstawą do uzyskania odszkodowania od ZUS czy ubezpieczyciela za skręcenie kostki są odpowiednie dowody. To poszkodowany musi udowodnić swoje roszczenia, gdyż domaga się odpowiednich działąń finansowych i prawnych.

Odszkodowanie z ZUS można uzyskać tylko, gdy do urazu dojdzie w pracy. Należy więc sprawę zgłosić do pracodawcy. Ten ustala okoliczności zdarzenia, a następnie przekazuje ZUS:

  • Protokół powypadkowy lub kartę wypadku
  • Zaświadcznenie o stanmiue zdrowia pacjenta
  • Wniosek o odszkodowanie

W każdym innym wypadku, np.: drogowym odszkodowanie można uzyskać z polisy OC sprawcy. Wówczas należy zgłosić się do jego ubezpieczyciela i przekazać dokumentację medyczną.

Ubezpieczenie, jako gwarancja wypłaty odszkodowania

W sytuacji, gdy posiadany własne ubezpieczenie NNW, odszkodowania można również dochodzić od ubezpieczyciela, u którego została wykupiona polisa. Przed zgłoszeniem szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa należy dopełnić szeregu formalności.

Po pierwsze osoba poszkodowana zobligowana jest potwierdzić okoliczności wypadku, jak i też przedstawić dokumentację medyczną wskazująca fakt doznania obrażeń ciała.

W przypadku dochodzenia roszczeń z ZUS czynności te w większości wykonuje oddelegowany inspektor BHP. Wystarczy jeszcze jedynie pojawić się na komisji ZUS by lekarz orzecznik mógł oszacować wartość uszczerbku.

Z praktyki zakładów ubezpieczeń wynika jednoznacznie, iż nienależyte udokumentowanie swoich praw może prowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania. Aby zminimalizować ryzyko odmowy wypłaty należnych środków, warto zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych.

W momencie, gdy dokonane zostanie zgłoszenie szkody i zebrany materiał dowodowy potwierdza okoliczności nieszczęśliwego wypadku to możemy być przekonani, że zakład ubezpieczeń wypłaci nam należne odszkodowanie w granicach swojej odpowiedzialności. Kwota należnego odszkodowania jest uzależniona od rodzaju polisy. Aby poznać wysokość odszkodowania, należy dokłądnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Jest to dokument dołaczony do polisy i są w nim zawarte wszystkie informację związane z ochroną ubezpieczeniową - m.in wysokość ubezpieczenia i kwoty przyznawane za określone urazy, czy zdarzenia

Dodatkowo w sytuacji, gdy na skutek doznanego urazu osoba poszkodowana była hospitalizowana lub też wykupiła określone środki medyczne to również może dochodzić odszkodowania lub zwrotu poniesionych kosztów leczenia w sytuacji, gdy posiadane ubezpieczenie NNW zawiera taki wariant.

Przeczytaj koniecznie artykuł: ,,Wypadek w pracy odszkodowanie - jakie koszty powinno pokryć?".

Średnia ocena: 4.38

Czytaj także

Skręcenie kolana odszkodowanie nie tylko z ZUS

Gdy miało miejsce skręcenie kolana odszkodowanie powinno pokryć wszystkie koszty związane z jego leczeniem. Osoba poszkodowana powinna pamiętać, że wypłata należnej rekompensaty ma miejsce również z ZUS oraz z polisy OC pracodawcy.