Wyłudzenie odszkodowania z OC co za to grozi?

Wyłudzenie odszkodowania z polisy OC

Rosnąca świadomość prawna Polaków, spowodowała lawinowy wzrost kierowanych roszczeń o odszkodowania do ubezpieczycieli, za szkody spowodowane wypadkami oraz o świadczenia z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych. Niestety wśród zgłaszanych roszczeń z roku na rok odnotowywana jest coraz większa liczba żądań o wypłatę odszkodowania, których podstawy zostały sfabrykowane na potrzeby prowadzonych postępowań.

Wyłudzenie odszkodowania z OC - co mówią o tym przepisy?

Kodeks karny w art. 298 § 1 stanowi, że kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sposobów na narażenie się na zarzut próby wyłudzenia odszkodowania jest bardzo wiele i nie wszystkie musimy popełnić świadomie i z premedytacją.

O ile zorganizowanie i przeprowadzenie zaplanowanej stłuczki w celu uzyskania odszkodowania za zniszczony pojazd musi zostać uznane za działanie celowe, to „podkoloryzowanie” odniesionych w wypadku obrażeń ciała może wydawać się jedynie nieszkodliwą pomocą w zwiększeniu szansy na wysokie zadośćuczynienie.

Skorzystanie z krążących w Internecie lub wśród znajomych porad na temat sposobu uzyskania wyższego odszkodowania, również może narazić nas na ryzyko posądzenia o próbę wyłudzenia odszkodowania.

„Podkoloryzowanie” doznanych w wypadku obrażeń np. wskazując na obrażenia odniesione wcześniej lub później, zwracanie uwagi na okoliczności, które nie miały miejsca, czy opisywanie dolegliwości, które faktycznie nie występują – mogą zostać odczytane jako próba oszukania ubezpieczyciela. Tym samym możemy również narazić się na zarzut popełnienia przestępstwa, jakim jest oszustwo.

Ubezpieczyciel sprawdzi dokładnie zgłaszającego

Kodeks karny w Art. 286 § 1 określił, że kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oznacza to, że możliwa kara jest większa, aniżeli za wyłudzenie odszkodowania.

Prócz oczywistych konsekwencji w postaci możliwości pozbawienia nas wolności za wyłudzene odszkodowania lub oszustwo możemy otrzymać ponadto dodatkową karę w postaci grzywny.

Zwiększający się proceder prób wyłudzenia odszkodowania, które wykryto w 2015 roku to ponad 13 tys. związane z odszkodowaniami komunikacyjnymi lub majątkowymi, spowodowały wzmożoną ostrożność ubezpieczycieli przy wypłacaniu świadczeń.

Wiąże się to z koniecznością szczegółowego udowodnienia okoliczności wypadku, jak i jego skutku. Dlatego też najkorzystniejszym rozwiązaniem jest powierzenie dochodzenia odszkodowania profesjonalnemu pełnomocnikowi. Szczegóły przeczytasz tutaj: Kancelaria odszkodowawcza.

Pełnomocnik nie tylko pomoże uzyskać nam wszystkie należne świadczenia w możliwie najwyższej kwocie, ale również uchroni nas przed nawet nieświadomymi działaniami, które mogą skutkować dla nas odpowiedzialnością karną.

Koniecznie przeczytaj artykuł: ,,Zgłoszenie szkody z oc sprawcy FAQ dla poszkodowanego klienta".

Średnia ocena: 4.35

Czytaj także

Wycena samochodu - czy ma znaczenie dla wysokości odszkodowania?

Gdy dojdzie do wypadku, dla poszkodowanego kierowcy ważna jest wycena samochodu. Ponieważ ma ona kluczowe znaczenie w procesie szacowania odszkodowania za uszkodzony pojazd. Od wartości pojazdu przed szkodą zależy kwalifikacja szkody: szkoda częściowa lub szkoda całkowita.

Wysokość odszkodowania za obrażenia - od czego zależy?

W wypadku, w którym poszkodowany doznał dużych obrażeń ciała wysokość odszkodowania powinna pokryć wszystkie jego koszty związane z leczeniem. W głównej mierze zakłady ubezpieczeń przy ustalaniu zadośćuczynienia biorą pod uwagę uszkodzenie ciała i ocenę uszczerbku na zdrowiu.

Odwołanie od decyzji TUZ TUW a odmowa wypłaty odszkodowania

Będąc uczestnikiem wypadku lub doznając szkody możemy, a nawet powinniśmy zgłosić nasze roszczenia do właściwego zakładu ubezpieczeń.Czasami konieczne jest także odwołanie od decyzji TUW TUZ, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Jak złożyć takie pismo? Co musi się w nim znajdować?

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?