Wypadek w pracy odszkodowanie - jakie koszty powinno pokryć?

wypadek przy pracy odszkodowanie za obrażenia i inne straty

Wypadki w pracy to zdarzenia powszechne. W zależności od wykonywanego typu zawodu występują one częściej lub rzadziej. W związku z wypadkiem każdy ma prawo do uzyskania należnych świadczeń w postaci zadośćuczynienia oraz odszkodowania za wypadek w pracy. Dzięki temu artykułowi dostaniesz podstawowe informacje potrzebne do uzyskania należnych roszczeń przy zgłoszeniu szkody.

Roszczenia zgłaszamy bezpośrednio do pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Pracodawca powinien przekazać dane ubezpieczyciela, takie jak:

  • nazwa zakładu ubezpieczeniowego
  • numer polisy
  • numer kontaktowy

Pamiętajmy, że nie każdy pracodawca ma wykupione ubezpieczenie od prowadzonej działalności. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe.

Jak zgłosić szkodę w sytuacji wypadku przy pracy?

Zgłoszenie powinno zawierać pełną dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia i protokół powypadkowy. W protokole najważniejsze jest, aby dane zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy. W przeciwnym razie nie będziemy mogli dochodzić żadnych roszczeń.

Ważne jest również, aby mieć świadomość co zostało wskazane w przyczynach danego wypadku. Jeśli pracodawca wskazuje, że bezpośrednią przyczyną danego jest wyłącznie nasza wina, może zastosować przyczynienie.

Może ono zmniejszyć nasze roszczenia nawet do 100%.

Nie należy wtedy podpisywać danego protokołu oraz wnieść o jego sprostowanie. Zgłoszenie szkody powinno również zawierać oszacowane już roszczenia.

Co można uzyskać w związku z wypadkiem w pracy?

Jak zostało wskazane wcześniej w związku z wypadkiem możemy dochodzić roszczeń w postaci:

  • zadośćuczynienia za wypadek w pracy,
  • odszkodowania.

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za straty emocjonalne, jakie ponieśliśmy w związku z wypadkiem w pracy. Straty emocjonalne to ból, cierpienie, czy strach. Aby wycenić dany uszczerbek należy mieć na uwadze wielkość poniesionych obrażeń.

Każdy wypadek wywołuje w nas negatywne emocje oraz cierpienie. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że straty emocjonalne w wyniku skręcenia kostki będą zdecydowanie mniejsze niż utrata ręki. Zadośćuczynienie musi być proporcjonalne do strat.

Najlepszą drogą do wyliczenia strat emocjonalnych jest zasięgnięcie pomocy firm odzyskujących odszkodowania za wypadek przy pracy.

Tam profesjonaliści w sposób rzetelny i wyczerpujący są w stanie obliczyć właściwe zadośćuczynienie.

Odszkodowanie stanowi natomiast rekompensatę za straty we wszystkich dobrach materialnych. To znaczy, że możemy domagać się od pracodawcy wszystkich kosztów, jakie zostały poniesione w związku z wypadkiem.

Co to znaczy w praktyce? W związku z doznanymi obrażeniami wydajemy pieniądze na leczenie, np. na:

  • zakup lekarstw,
  • wizyty u lekarzy specjalistów,
  • koszty opieki przez osobę trzecią.

Ponosimy także koszty związane z zakupem paliwa na dojazdy do placówek medycznych. Jeżeli podczas zdarzenia zniszczyły się nasze rzeczy, również możemy uzyskać zwrot ich wartości.

Tego wszystkiego możemy się domagać od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Aby domagać się zwrotu kosztów należy przedstawić wszystkie rachunki związanych z poniesionymi wydatkami. Możemy dochodzić tylko tych świadczeń z tytułu odszkodowania za wypadek w pracy, które są należycie udokumentowane. Dlatego tak ważne jest gromadzenie wszystkich rachunków od samego początku.

Podsumowując — każdy z nas ma prawo dochodzić swoich roszczeń od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy. Możemy dochodzić zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Wypadek w pracy jest niezwykle trudną sytuacją a odszkodowanie jest możliwe do uzyskania po przedstawieniu wszystkich rachunków związanych z leczeniem.

Aby uzyskać wszystkie świadczenia, jakie należą Ci się z tytułu wypadku oraz poniesionych obrażeń najlepszym rozwiązaniem jest poprosić o pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że zostały uzyskane na twoją rzecz wszystkie możliwe świadczenia. Skorzystanie z usług doświadczonego prawnika to również duża oszczędność czasu i gwarancja szybszej obsługi.

Przeczytaj koniecznie artykuł: ,,Wypadek w pracy kto płaci za leczenie pracownika?".

Średnia ocena: 4.63

Czytaj także

Zalanie mieszkania jakie odszkodowanie się należy?

Szkody na mieniu są szczególnie kosztowne i często bardzo trudne do likwidacji. Tak może być także w przypadku zalania mieszkania, które jest szczególnie częstym problemem. Co zrobić, gdy do takiej szkody dojdzie w naszym mieszkaniu? Czy gdy wystąpi zalanie mieszkania można uzyskać odszkodowanie?

Odwołanie od decyzji PZU S.A. Jak powinno wyglądać pismo?

Bardzo często wypłata odszkodowania to nie koniec likwidacji szkody. Ubezpieczyciel może bowiem wypłacić zbyt niskie odszkodowanie. W takim przypadku konieczne jest odwołanie od decyzji PZU. W jaki sposób należy je sporządzić? Jak najlepiej dostarczyć dokument do zakładu ubezpieczeń?

Wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie

Każdy poszkodowany może złożyć wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie. W skutek poniesionego uszczerbku na zdrowiu, dochody, które uzyskałby poszkodowany znacznie się zmniejszą, powodując straty. Nie musi oznaczać to wypłaty niższego odszkodowania.