Kolizja drogowa odszkodowanie szybciej za drobną stłuczkę

kolizja drogowa odszkodowanie co należy wiedzieć?

Kolizja drogowa jest bardzo częstym widokiem na naszych drogach. Kolizja drogowa dwóch aut powoduje szereg czynności zmierzających do przywrócenia stanu auta sprzed zdarzenia poprzez odszkodowanie czy polepszenia naszego stanu zdrowia.

Zgłoszenie szkody

Gdy jesteśmy uczestnikami kolizji drogowej nie zawsze musimy wzywać policję. Jeżeli u kierowcy lub pasażera samochodu doszło do:

  • poważnego naruszenia stanu zdrowia,
  • śmierci,
  • wezwania pogotowia

Wówczas policja musi przyjechać na miejsce zdarzenia.

Wymagane jest wezwania policji, gdy uczestnicy zdarzenia nie mogą ustalić przebiegu zdarzenia i żadne z nich nie przyznaje się do spowodowania kolizji. Przyjechanie policji, ustalenie okoliczności i wystawienie mandatu powoduje wskazanie sprawcy zdarzenia. Sprawca może jednak nie przyjąć mandatu. Wówczas sprawa kończy się w sądzie na ustaleniu okoliczności.

Wymagana dokumentacja przy kolizji drogowej

Powszechnie jest przyjęte, że uczestnicy kolizji, którzy dojdą do porozumienia w zakresie sprawstwa stłuczki spisują oświadczenie sprawcy wypadku. Wskazuje ono:

  • przebieg zdarzenia,
  • uczestników,
  • nazwy i numery rejestracyjne pojazdu,
  • serię i numer polisy OC,
  • nazwę ubezpieczyciela,
  • numery PESEL,
  • odniesione obrażenia i uszkodzenie pojazdu.

Zrobienie dodatkowo zdjęcia pojazdów i miejsca zdarzenia tylko może nam pomóc w późniejszym dochodzeniu roszczeń. Musimy pamiętać o podpisach na dole oświadczenia i wskazaniu, czy ktoś był pod wpływem alkoholu.

Gdy sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku, za szkodę na osobie odpowie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Natomiast w przypadku szkody rzeczowej sami pokrywamy koszty naprawy, gdy nie mamy wykupionej polisy AC.

Likwidacja szkody

Oświadczenie o kolizji przedstawiamy ubezpieczycielowi sprawcy zdarzenia. Po tym rozpoczyna się proces likwidacji szkody. Do oględzin pojazdu wyznaczony będzie rzeczoznawca, który przyjedzie i obejrzy naszą szkodę, a także zrobi zdjęcia.

Po oględzinach dokona on wyceny. Może określić poniesioną szkodę jako częściową. Wówczas otrzymujemy gotówkę na naprawę auta we własnym zakresie. Możemy też wybrać naprawę auta we współpracującym z ubezpieczycielem zakładzie mechanicznym.

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą. Wówczas, nie ma opcji naprawy auta, jego naprawa przewyższa wartość auta. Ubezpieczyciel wypłaca nam gotówkę za auto pomniejszoną o wartość wraku, który jest możliwy do sprzedaży.

Zawsze musimy pozyskać kosztorys lub opinię rzeczoznawcy. Gdy nie zgadzamy się z jej ustaleniami musimy się odwołać na drodze polubownej lub sądowej.

Uważajmy więc na naszą jazdę na parkingach, wąskich uliczkach, drogach, aby nie musieć potem dochodzić należnych nam odszkodowań po wypadku samochodowym.

Przeczytaj koniecznie artykuł: ,,PZU zgłoszenie szkody - jaką metodę wybrać?".

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Pożar domu odszkodowanie nie tylko dla ubezpieczonych

Pożar domu jest dla poszkodowanych stresującym wydarzeniem. Poszkodowani muszą liczyć na wsparcie bliskich im osób oraz wiedzieć w jakich sytuacjach mogą uzyskać odszkodowanie za pożar domu w braku wykupionej polisy na mienie, które uległo zniszczeniu.

Jak odzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania obejmuje zniszczony sprzęt AGD czy inne ruchomości, jakie znajdują się w mieszkaniu. Wszystko zależy od rodzaju wykupionej przez nas polisy, bowiem jej warunki mogą ograniczyć nasze roszczenia do niektórych przedmiotów a także nawet mogą ograniczyć jej wysokość.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Choroba zawodowa odszkodowanie od pracodawcy, co musisz wiedzieć

Choroba zawodowa odszkodowanie powinno zostać wypłacone, gdy szkodliwe czynniki zewnętrzne doprowadziły do pogorszenia zdrowia poszkodowanego. Czynniki te zależą od środowiska pracy bądź sposobu jej wykonywania. Chorobę zawodową stwierdza sam pracownik bądź lekarz, który zleca badania.

Odszkodowanie po wypadku drogowym dla sprawcy. Czy można je uzyskać?

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym? Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wstępne ustalenia policji nie pokrywają się z opinią biegłego wydaną w sprawie. Spowodowanie wypadku czy kolizji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania. Istnieje jednak wyjątek od reguły