Odszkodowanie za złamanie - czy każdy przypadek się kwalifikuje?

odszkodowanie za złamanie - jak uzyskać?

Złamania to jedne z najczęstszych obrażeń doznanych w wypadku. Czy zatem odszkodowanie za złamanie należy się każdemu poszkodowanemu? Co zrobić, aby uzyskać stosowną rekompensatę?

W wyniku wypadku często dochodzi do różnego typu złamań. Ma to związek np.:

 • z upadkiem,
 • najechaniem przez wózek widłowy w pracy,
 • potrąceniem przez samochód
 • wypadkiem samochodowym.

Może być wiele różnych schematów. Zastanawiamy się niejednokrotnie wówczas czy należy nam się świadczenie za takie obrażenie jak złamanie. W większości przypadków tak, co do powstałych wątpliwości zawsze można zapytać o zdanie eksperta. Walka z ubezpieczycielem to nierzadko skomplikowany proces.

Nieznajomość tematu może skutkować wykorzystaniem pozycji przez towarzystwo ubezpieczeń. Możemy np.: przyjąć ofertę ugody, która okaże się nieadekwatna do zakresu powstałej szkody.

Jak postępować po wypadku?

Jeśli dochodzi do wypadku, warto od razu zgłosić się do lekarza, a gdy to niemożliwe to skorzystać z pomocy służb medycznych. Musimy przede wszystkim zadbać o własne zdrowie i zapobiec ewentualnym konsekwencjom medycznym. Trzeba niezwłocznie udać się do lekarza, żeby nie pogłębiać rozmiaru szkody.

Zakład ubezpieczeń może wykorzystać to przeciwko nam wskazując, że nie dołożyliśmy należytej staranności i przez to pomniejszyć należne nam świadczenia odszkodowawcze.

Następnie należy podjąć leczenie w poradni specjalistycznej – u ortopedy, chirurga lub neurologa w zależności od rodzaju urazu. Należy kontynuować je do czasu zakończenia leczenia. Po tym powinna pojawić się niezbędna rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego nasze leczenie powypadkowe.

Uzyskanie pełnej historii z wizyt lekarskich będzie konieczne do dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy czy też z własnego NNW, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Więcej o odszkodowaniu z NW przeczytasz w artykule: ,,Odszkodowanie z nw - jak działa polisa NNW?".

Warto poznać swoje prawa i dowiedzieć się, o jakie świadczenia możemy się starać. Podmioty zobowiązane do wypłaty odszkodowania wypłacają pieniądze na podstawie między innymi tabel trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Oceniana jest procentowa wartość – np. 7%. Stosowane są tzw. widełki – np. od 5 do 15%. Każdorazowo należy sprawdzić, czy wysokość orzeczenia jest prawidłowa.

Jakie odszkodowanie za złamanie można uzyskać?

O jakie odszkodowanie z tytułu OC (odpowiedzialności cywilnej) możemy się starać?

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • Zwrot kosztów opieki i pomocy osób trzecich,
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • Zwrot kosztów przejazdów poszkodowanego do placówek medycznych,
 • Zwrot kosztów przejazdów, także rodziny
 • Utracony w wyniku wypadku dochód,
 • Renta wyrównawcza, na zwiększone potrzeby i zmniejszone widoki na przyszłość.

Należy pamiętać, że odszkodowanie za złamanie może zostać obniżone. Dzieje się tak, gdy poszkodowany przyczynił się do jej zaistnienia. W takim przypadku odszkodowanie jest pomniejszone o taki sam procent, w jakim poszkodowany przyczynił się do wypadku.

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania – brak uznania odpowiedzialności za zdarzenie skutkuje taką właśnie odmową. Są określone przesłanki wykluczające możliwość zapłaty. Najczęstszym powodem jest wyłączna wina poszkodowanego.

Jeśli np.: pracownik nie zachował zasad BHP, nie stosował się do poleceń przełożonego, nie zakładał środków ochrony indywidualnej – np.: szelek i w wyniku tego spadł z drabiny, to istnieje prawdopodobieństwo uznania go wyłącznie winnym za powstałe zdarzenie.

Oczywiście i w takich sytuacjach istnieje możliwość obrony. Mianowicie należy zasięgnąć opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz organów ścigania celem zaznajomienia się z dokumentami przez te służby zgromadzonymi.

Być może uda się udowodnić, że pracodawca zaniechał szeregu obowiązków, które to doprowadziły do wypadku i nie ujął ich w zapisach protokołu powypadkowego. Pamiętajmy, że mamy prawo złożenia uwag i zastrzeżeń do takiego protokołu i wglądu do załączników stanowiących o treści tego protokołu – np. oświadczeń świadków wypadku.

Nie podejmujmy pochopnych decyzji. Skorzystajmy z porady kancelarii z zakresu odszkodowań – w aspekcie prawa pracy, cywilnego i karnego. Można ich najczęściej znaleźć w kancelarii odszkodowawczej.

Odszkodowanie powinno w swej istocie rekompensować poniesioną przez Poszkodowanego stratę, nie powinno być ani niższe, ani wyższe. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z wysokością otrzymanego świadczenia, możemy złożyć reklamację (odwołanie).

Pamiętajmy jednak, że mamy określony czas na dochodzenie odszkodowania. Wynosi on:

 • 3 lata w przypadku zwykłych lub niewielkich szkód.
 • 20 lat w przypadku przestępstwa

Warto jednak podjąć jak najwcześniejsze starania zmierzające do uzyskania świadczeń odszkodowawczych.

Przeczytaj również artykuł: ,,Wypadek w pracy odszkodowanie - jakie koszty powinno pokryć?".

Średnia ocena: 4.60

Czytaj także

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Odszkodowanie po wypadku drogowym dla sprawcy. Czy można je uzyskać?

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym? Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wstępne ustalenia policji nie pokrywają się z opinią biegłego wydaną w sprawie. Spowodowanie wypadku czy kolizji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania. Istnieje jednak wyjątek od reguły

Wycena samochodu - czy ma znaczenie dla wysokości odszkodowania?

Gdy dojdzie do wypadku, dla poszkodowanego kierowcy ważna jest wycena samochodu. Ponieważ ma ona kluczowe znaczenie w procesie szacowania odszkodowania za uszkodzony pojazd. Od wartości pojazdu przed szkodą zależy kwalifikacja szkody: szkoda częściowa lub szkoda całkowita.