Odszkodowanie za złamanie - czy każdy przypadek się kwalifikuje?

odszkodowanie za złamanie - jak uzyskać?

Złamania to jedne z najczęstszych obrażeń doznanych w wypadku. Czy zatem odszkodowanie za złamanie należy się każdemu poszkodowanemu? Co zrobić, aby uzyskać stosowną rekompensatę?

W wyniku wypadku często dochodzi do różnego typu złamań. Ma to związek np.:

 • z upadkiem,
 • najechaniem przez wózek widłowy w pracy,
 • potrąceniem przez samochód
 • wypadkiem samochodowym.

Może być wiele różnych schematów. Zastanawiamy się niejednokrotnie wówczas czy należy nam się świadczenie za takie obrażenie jak złamanie. W większości przypadków tak, co do powstałych wątpliwości zawsze można zapytać o zdanie eksperta. Walka z ubezpieczycielem to nierzadko skomplikowany proces.

Nieznajomość tematu może skutkować wykorzystaniem pozycji przez towarzystwo ubezpieczeń. Możemy np.: przyjąć ofertę ugody, która okaże się nieadekwatna do zakresu powstałej szkody.

Jak postępować po wypadku?

Jeśli dochodzi do wypadku, warto od razu zgłosić się do lekarza, a gdy to niemożliwe to skorzystać z pomocy służb medycznych. Musimy przede wszystkim zadbać o własne zdrowie i zapobiec ewentualnym konsekwencjom medycznym. Trzeba niezwłocznie udać się do lekarza, żeby nie pogłębiać rozmiaru szkody.

Zakład ubezpieczeń może wykorzystać to przeciwko nam wskazując, że nie dołożyliśmy należytej staranności i przez to pomniejszyć należne nam świadczenia odszkodowawcze.

Następnie należy podjąć leczenie w poradni specjalistycznej – u ortopedy, chirurga lub neurologa w zależności od rodzaju urazu. Należy kontynuować je do czasu zakończenia leczenia. Po tym powinna pojawić się niezbędna rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego nasze leczenie powypadkowe.

Uzyskanie pełnej historii z wizyt lekarskich będzie konieczne do dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy czy też z własnego NNW, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Więcej o odszkodowaniu z NW przeczytasz w artykule: ,,Odszkodowanie z nw - jak działa polisa NNW?".

Warto poznać swoje prawa i dowiedzieć się, o jakie świadczenia możemy się starać. Podmioty zobowiązane do wypłaty odszkodowania wypłacają pieniądze na podstawie między innymi tabel trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Oceniana jest procentowa wartość – np. 7%. Stosowane są tzw. widełki – np. od 5 do 15%. Każdorazowo należy sprawdzić, czy wysokość orzeczenia jest prawidłowa.

Jakie odszkodowanie za złamanie można uzyskać?

O jakie odszkodowanie z tytułu OC (odpowiedzialności cywilnej) możemy się starać?

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • Zwrot kosztów opieki i pomocy osób trzecich,
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • Zwrot kosztów przejazdów poszkodowanego do placówek medycznych,
 • Zwrot kosztów przejazdów, także rodziny
 • Utracony w wyniku wypadku dochód,
 • Renta wyrównawcza, na zwiększone potrzeby i zmniejszone widoki na przyszłość.

Należy pamiętać, że odszkodowanie za złamanie może zostać obniżone. Dzieje się tak, gdy poszkodowany przyczynił się do jej zaistnienia. W takim przypadku odszkodowanie jest pomniejszone o taki sam procent, w jakim poszkodowany przyczynił się do wypadku.

W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel może całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania – brak uznania odpowiedzialności za zdarzenie skutkuje taką właśnie odmową. Są określone przesłanki wykluczające możliwość zapłaty. Najczęstszym powodem jest wyłączna wina poszkodowanego.

Jeśli np.: pracownik nie zachował zasad BHP, nie stosował się do poleceń przełożonego, nie zakładał środków ochrony indywidualnej – np.: szelek i w wyniku tego spadł z drabiny, to istnieje prawdopodobieństwo uznania go wyłącznie winnym za powstałe zdarzenie.

Oczywiście i w takich sytuacjach istnieje możliwość obrony. Mianowicie należy zasięgnąć opinii Państwowej Inspekcji Pracy oraz organów ścigania celem zaznajomienia się z dokumentami przez te służby zgromadzonymi.

Być może uda się udowodnić, że pracodawca zaniechał szeregu obowiązków, które to doprowadziły do wypadku i nie ujął ich w zapisach protokołu powypadkowego. Pamiętajmy, że mamy prawo złożenia uwag i zastrzeżeń do takiego protokołu i wglądu do załączników stanowiących o treści tego protokołu – np. oświadczeń świadków wypadku.

Nie podejmujmy pochopnych decyzji. Skorzystajmy z porady kancelarii z zakresu odszkodowań – w aspekcie prawa pracy, cywilnego i karnego. Można ich najczęściej znaleźć w kancelarii odszkodowawczej.

Odszkodowanie powinno w swej istocie rekompensować poniesioną przez Poszkodowanego stratę, nie powinno być ani niższe, ani wyższe. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z wysokością otrzymanego świadczenia, możemy złożyć reklamację (odwołanie).

Pamiętajmy jednak, że mamy określony czas na dochodzenie odszkodowania. Wynosi on:

 • 3 lata w przypadku zwykłych lub niewielkich szkód.
 • 20 lat w przypadku przestępstwa

Warto jednak podjąć jak najwcześniejsze starania zmierzające do uzyskania świadczeń odszkodowawczych.

Przeczytaj również artykuł: ,,Wypadek w pracy odszkodowanie - jakie koszty powinno pokryć?".

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Zalanie mieszkania jakie odszkodowanie się należy?

Szkody na mieniu są szczególnie kosztowne i często bardzo trudne do likwidacji. Tak może być także w przypadku zalania mieszkania, które jest szczególnie częstym problemem. Co zrobić, gdy do takiej szkody dojdzie w naszym mieszkaniu? Czy gdy wystąpi zalanie mieszkania można uzyskać odszkodowanie?

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?